Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)

UDHR 70 logo

Ihmisoikeusjulistus 70 vuotta 2018

http://www.standup4humanrights.org/en/index.html 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)
(UN, Universal Declaration of Human Rights) 

1. artikla: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. Syrjinnän kielto

3. Oikeus elämään

4. Orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

6. Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

7. Oikeus yhtäläiseen lain suojaan

8. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

9. Mielivaltaisen pidätyksen kielto

10. Oikeus julkiseen kuulemiseen

11. Syytön kunnes laillisesti toisin todistetaan

12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan

13. Liikkumisen vapaus

14. Oikeus turvapaikkaan

15. Oikeus kansalaisuuteen

16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe

17. Oikeus omaisuuteen

18. Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

19. Mielipiteen- ja sananvapaus

20. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

21. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon

22. Oikeus sosiaaliturvaan

23. Oikeus työhön

24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan

25. Oikeus riittävään elintasoon

26. Oikeus opetukseen

27. Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään

28. Oikeus kehitykseen

29. Yksilön vastuu ja oikeudet yhteisöä kohtaan

30. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.