Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)

Ihmisoikeusjulistus 70 vuotta (2018).

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)

UN, Universal Declaration of Human Rights

 1. artikla: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.
 2. Syrjinnän kielto
 3. Oikeus elämään
 4. Orjuuden ja pakkotyön kielto
 5. Kidutuksen kielto
 6. Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä
 7. Oikeus yhtäläiseen lain suojaan
 8. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
 9. Mielivaltaisen pidätyksen kielto
 10. Oikeus julkiseen kuulemiseen
 11. Syytön kunnes laillisesti toisin todistetaan
 12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
 13. Liikkumisen vapaus
 14. Oikeus turvapaikkaan
 15. Oikeus kansalaisuuteen
 16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
 17. Oikeus omaisuuteen
 18. Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
 19. Mielipiteen- ja sananvapaus
 20. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
 21. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon
 22. Oikeus sosiaaliturvaan
 23. Oikeus työhön
 24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
 25. Oikeus riittävään elintasoon
 26. Oikeus opetukseen
 27. Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään
 28. Oikeus kehitykseen
 29. Yksilön vastuu ja oikeudet yhteisöä kohtaan
 30. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.