Ihmisoikeuskeskus

Koristekuva, vihreä viiva.

Mikä ihmisoikeuskeskus?

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton toimija, jonka tehtävänä on seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Hallinnollisesti Ihmisoikeuskeskus toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.

Mitä Ihmisoikeuskeskus tekee?

Työhön kuuluu tiedotusta, koulutusta, tiedon hankkimista, kokoamista ja välittämistä, yhteistyön rakentamista, aloitteiden tekoa ja kansainvälistä yhteistyötä.

Miksi perustettu?

Ihmisoikeuskeskus perustettiin, koska ihmisoikeuksien edistämiseen tarvittiin lisää koordinaatiota, yhteistyötä ja resursseja.

Ihmisoikeuskeskus aloitti työnsä maaliskuussa 2012. Se perustettiin lailla, joka määrittelee keskuksen tehtävät ja kokoonpanon.

Keskuksen lakisääteiset tehtävät

  • Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
  • Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
  • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
  • Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia.
 

Lakisääteinen erityistehtävä – YK:n vammaisyleissopimus

  • edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Tämä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle yhteisesti osoitettu lakisääteinen tehtävä.

Lue lisää erityistehtävästä ja YK:n vammaisyleissopimuksesta.

Ihmisoikeuskeskuksen tehtäviin kuuluu myös seurata:

  • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamista Suomessa
  • kansainvälisten valvontaelimien Suomea koskevien suositusten ja päätelmien toimeenpanoa
  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja muiden kansainvälisten sopimusvalvontaelinten tuomioiden ja muiden ratkaisujen täytäntöönpanoa

Ihmisoikeuskeskus antaa lausuntoja kotimaisille viranomaisille ja kansainvälisille ihmisoikeuksien toteutumista valvoville elimille, kuten Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan neuvosto ja YK.

Lausunnot löydät sivulta Julkaisut⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lausuntoarkisto 2012-2017⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ihmisoikeuskeskuksen perustamisasiakirjat

3a luku Ihmisoikeuskeskus (Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, muutos 535/2011)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.