Tietoa meistä

Koristekuva, vihreä viiva.

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton toimija, joka seuraa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista yleisesti. Lue lisää Ihmisoikeuskeskuksesta.

Ihmisoikeusvaltuuskunta

Ihmisoikeuskeskuksella on 20-40-jäseninen ihmisoikeusvaltuuskunta, joka toimii yhteistyöelimenä ja auttaa tiivistämään toimijoiden välistä tiedonkulkua. Se myös käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä. Lue lisää ihmisoikeusvaltuuskunnasta.

Eduskunnan oikeusasiamies

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset, virkamiehet ja muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää, noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin. Lue lisää oikeusasiamiehestä.

Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI)

Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia muodostavat yhdessä kansallisen ihmisoikeusinstituution (NHRI). Kaikki ihmisoikeusinstituution toimijat ovat puolueettomia ja itsenäisiä. Lue lisää kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta.