Lausuntoarkisto 2012-2017

2017

  • Suomen yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva loppuraportti, johon Ihmisoikeuskeskus lausui, hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017.  
  • Ihmisoikeuskeskus antoi 30.8. lausunnon ulkoasiainministeriölle Euroopan neuvoston kieliperuskirjan määräaikaisraportointia varten. 
  • Ihmisoikeuskeskus kiinnitti 16.8. lausunnossaan huomioita mm. Suomen toistuvasti saamiin alkuperäiskansojen oikeuksia koskeviin suosituksiin ja saamelaisten oikea-aikaiseen kuulemiseen.
  • Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ohjeistukseen kansallisille alkuperäiskansajulistusta koskeville toimintaohjelmille.
  • Ihmisoikeuskeskus antoi kesäkuussa 2017 oma-aloitteisen lausunnon kiinnittääksen hallituksen huomiota muutamiin UPR-suosituksissa esille nousseisiin teemoihin. 
  • Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon YK:n Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (1965) (CERD) täytäntöönpanosta Suomessa. 

2016

2015

2014