Uutiset

Ihmisoikeuskeskus ja kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttävät 10 vuotta – työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta nyt yhä tärkeämpää

Maaliskuussa tulee täyteen kymmenen vuotta siitä, kun oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustettu Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa. Tämä oli kansallisesti tärkeä merkkipaalu perus- ja…

Lausunto: keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei huomioida riittävästi perus- ja ihmisoikeuksia

Ihmisoikeuskeskus arvioi ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa, että ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei oteta riittävällä tavalla huomioon ilmastonmuutoksen ja ilmastotoimien vaikutuksia…

Ihmisoikeuskeskuksen uusi Nuorten asiantuntijoiden ohjelma alkaa – nuorten ääntä on vahvistettava ihmisoikeustyössä

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelma pyörähtää käyntiin tänään 1. helmikuuta. Kyseessä on Ihmisoikeuskeskuksen uusi avaus, jolla halutaan tarjota uransa alussa oleville…

Lausunto: Esteettömyysdirektiivin toimeenpanon on oltava ihmisoikeuksia turvaavaa ja riittävästi resursoitua

Ihmisoikeuskeskus peräänkuuluttaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n esteettömyysdirektiivin kansallista toimeenpanoa koskevasta esitysluonnoksesta riittäviä resursseja toimeenpanoon…

Rasismin vastustaminen on tärkeä osa ihmisoikeustyötä – Ihmisoikeuskeskus mukana Olen Antirasisti -kampanjassa

Ihmisoikeuskeskus osallistuu oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämään Olen Antirasisti -kampanjaan 24.1.-6.2.2022. Kampanjan tavoitteena on muun muassa lisätä ja laajentaa…

Ihmisoikeusvaltuuskunta keskusteli kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä

Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 20.12.2021 vuoden viimeiseen etäkokoukseen. Kokouksen teemana oli kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan ajankohtaiskuulumiset YK:sta ja Euroopan neuvostosta. IOV…

CRPD-komitean yleiskommentti yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä saatavilla nyt myös suomeksi ja ruotsiksi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitean) yleiskommentti nro 6 käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen 5 artiklaa, joka muun muassa edellyttää, että sopimuspuolet kieltävät kaiken…

EIT:n pakkolääkintätuomion täytäntöönpano EN:n ministerikomitean erityistarkastelussa

Ihmisoikeuskeskus on kesäkuusta 2021 kiinnittänyt erityistä huomiota viivästyksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) Suomea koskevien…

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies toteuttivat kyselyn yli 70-vuotiaiden kotona asuvien palveluista ja palvelutarpeista

Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen teettämä kysely osoittaa, etteivät iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kotikunnaltaan.

Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ja sen toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2026.

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on tärkeä osa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymykset vahvasti esillä vuonna 2021 – myös Ihmisoikeuskeskuksen työssä

Kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Ihmisoikeuskeskus kiinnittää huomiota oikeusvaltioteemaan. Koko vuoden on oikeudellisessa keskustelussa ollut yhä enemmän esillä oikeusvaltiokysymykset,…

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) puheenjohtajaksi

Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaisen verkoston (ENNHRI) yleiskokous valitsi 3.12.2021 Ihmisoikeuskeskuksen johtajan Sirpa Raution ENNHRI:n hallitukseen ja hallituksen…

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon CRPD-komitealle työtä ja työllistymistä koskevasta yleiskommenttiluonnoksesta

Ihmisoikeuskeskus toimitti 3.12.2021 YK:n vammaisyleissopimusta valvovalle komitealle (CRPD-komitea) lausunnon komitean luonnoksesta yleiskommentiksi. Yleiskommentti käsittelee YK:n…

Ihmisoikeuskeskus lausui kansalaisuuslain muuttamisesta

Ihmisoikeuskeskus lausui 12.11.2021 hallituksen esityksestä kansalaisuuslain muuttamiseksi. Esityksen tarkoituksena on muun muassa ajantasaistaa lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä, täsmentää…

Oikeus hyvään kohteluun kuuluu kaikille – itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehitysvammaisten erityishuollossa

Marraskuun alussa tuli ilmi tapaus, jossa kehitysvammaista lasta oli pahoinpidelty ja kohdeltu myös muilla tavoin lainvastaisesti hoivakodissa vuosien ajan. Alaikäistä kehitysvammaista henkilöä oli…

Ihmisoikeuskeskuksen materiaaleja ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksista

Ihmisoikeuskeskus on kuluvan vuoden aikana julkaissut erilaisia vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksiin, kuten itsemääräämisoikeuteen ja inklusiiviseen koulutukseen liittyviä materiaaleja.…

Ihmisoikeuskeskus lausui EIT:n pakkolääkintätuomion täytäntöönpanon viivästyksestä

Ihmisoikeuskeskus on 21.10.2021 lausunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden täytäntöönpanoa valvovalle Euroopan neuvoston ministerikomitealle tapauksen X v. Suomi (34806/04…

Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamies ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaan kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden…

IOK:ssa haettavana kaksi nuoren asiantuntijan määräaikaista virkasuhdetta, Valtiolle.fi ID 21-61-2021

IHMISOIKEUSKESKUKSEN NUOREN ASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Valtiolle.fi ID: 21-61-2021 ) Organisaation esittely: Ihmisoikeuskeskus seuraa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia Suomessa ja…

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita 3/2021

Ihmisoikeuskeskus on koonnnut yhteen ajankohtaisia hankkeitaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan, edistämisen ja kansainvälisen yhteistyön osalta ajalta 6-10/2021. 1. PERUS- JA…

Uudempia
Vanhempia