Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet nimetty toimikaudelle 2024–2028

8.4.2024

Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut uuden Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ihmisoikeusvaltuuskuntaan nimettiin 39 jäsentä kaudelle 2024–2028. 

Kautensa aloittavassa ihmisoikeusvaltuuskunnassa on asiantuntemusta muun muassa oikeusvaltiokysymyksistä, vammaisten ihmisten oikeuksista, ikääntyneiden oikeuksista, sosiaalisista oikeuksista, yritysten ihmisoikeusvastuusta, teknologiaan liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta.

Ihmisoikeusvaltuuskunta on Ihmisoikeuskeskuksen laajapohjainen yhteistyöelin, jonka jäseninä toimii noin 40 ihmisoikeusalan asiantuntijaa. Vakituisina jäseninä ovat ylimmät laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut ja Saamelaiskäräjien edustaja. 

Valtuuskunta edistää eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä.  Valtuuskunta on osa kansallista ihmisoikeusinstituutiota ja keskuksen tärkein yhteistyön, vaikuttamisen ja viestinnän kanava. Sen toimikausi on neljä vuotta ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja.

Järjestyksessään neljännen valtuuskunnan kausi alkaa 1.4.2024 ja päättyy 31.3.2028. 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan seuraavalla nelivuotiskaudelle haki yhteensä 101 jäsenehdokasta.

Lue lisää ihmisoikeusvaltuuskunnasta ja sen tehtävistä->


Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet kaudella 2024–2028

Ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen ja Saamelaiskäräjien edustajat

 • Hakonen Kimmo, tiedusteluvalvontavaltuutettu
 • Hiltunen Rainer, tasa-arvovaltuutettu 
 • Näkkäläjärvi Pirita, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja
 • Pekkarinen Elina, lapsiasiavaltuutettu
 • Pihamaa Heljä-Tuulia, apulaistietosuojavaltuutettu
 • Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri 
 • Sakslin Maija, apulaisoikeusasiamies
 • Stenman Kristina, yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • Topo Päivi, vanhusasiavaltuutettu

Muut jäsenet

 • Alanne Kaisa, viittomakieli- ja vaikuttamistyön johtaja / Kuurojen Liitto ry
 • Aalto Juho, Master of International and Comparative Law (MICL), puheenjohtaja / Demla ry, väitöskirjatutkija / Turun yliopisto
 • Ali Atik, OTK, VT, toimitusjohtaja / Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy 
 • Arikka Laura, TM, toimitusjohtaja / Erätauko-säätiö sr., väitöskirjatutkija / Åbo Akademi
 • Elfgren Thomas, rikosylikomisario evp
 • Ervasti Kaijus, OTT, professori / Itä-Suomen yliopisto
 • Gestrin Christina, Executive MBA, Folktingssekreterare / Svenska Finlands folkting
 • Grönfors Janette, erityisasiantuntija / Sosiaali- ja terveysministeriö ja Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri
 • Hintikka Kaisamari, TT, piispa / Espoon hiippakunta
 • Hirvelä Päivi, OTT, dosentti, Lawyer / Susiluoto Attorneys-at-Law Ltd
 • Johnson Rasmus, OTM, ON, esittelijä / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • Juho Anu, OTL, käräjätuomari / Helsingin käräjäoikeus
 • Juvonen Anu, MA Development studies, toiminnanjohtaja / Demo Finland – Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry
 • Jylhä Marja, lääketieteen tohtori, dosentti, eläkkeellä, osa-aik. gerontologian professori (emerita) / Tampereen yliopisto
 • Kalliomaa-Puha Laura, OTT, sosiaalioikeuden professori / Tampereen yliopisto
 • Kasa Tuija, YTM, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto
 • Laajapuro Niina, ihmisoikeustyön johtaja / Amnesty International Suomen osasto
 • Laukkanen Janne, OTM, YTM, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen / Juristiliitto
 • Mahlamäki Pirkko, OTM, FM, ON, juristi
 • Nissilä Leena, FT, johtaja / Kotimaisten kielten keskus
 • October Martta, OTM, Vaikuttamistyön johtaja / Ihmisoikeusliitto
 • Okkonen Laura, HuK, FM, Business and Human Rights Expert / Access Now, väitöskirjatutkija / Jyväskylän yliopisto
 • Ollus Natalia, OTT, johtaja / HEUNI
 • Rantamäki Petra, YTM, Kehittämisjohtaja / Tukena-säätiö sr.
 • Salo Aija, VTM, Pääsihteeri / Mielenterveyspooli / Mieli ry
 • Solitander Nikodemus, KTT, johtaja / Centre for Corporate Responsibility (CCR) ja tutkija / Svenska handelshögskolan (Hanken)
 • Suomu Katariina, YTM, toiminnanjohtaja / Muistiliitto
 • Tervala Miisa, sosionomi, pääsihteeri / Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
 • Vaara Elina, M.Sc in Environmental Sciences and Ecology, Environmental Officer / European Investment Bank, Luxembourg
 • Vartio Elias, OTM, VTM, ON, oikeudellinen asiantuntija / Omaishoitajaliitto

Ihmisoikeusvaltuuskunnan 2024–2028 asettamispäätös (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian verkkosivut)


Lisätiedot:

johtajan sijainen Susan Villa, p.  09 432 3738, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi
asiantuntija, ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri Leena Leikas, p. 09 432 3781, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi


Korjaus 11.4.2024: Uutiseen on korjattu Juho Aallon tutkintonimike.