EIT: Valtiolla velvollisuus päättää toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi

9.4.2024

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rakennus Strasbourgissa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi tiistaina 9. huhtikuuta ratkaisunsa kolmessa valituksessa, jotka käsittelevät valtioiden vastuuta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sveitsin valtion todettiin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen takaamaa yksityiselämän ja perhe-elämän suojaa ja pääsyä oikeuksiin. Ihmisoikeustuomioistuin käsitteli ilmastonmuutokseen liittyviä valituksia ensimmäistä kertaa.

Ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston toteama Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomus koski tapausta (KlimaSeniorinnen v. Sveitsi), jossa neljä iäkästä naista ja eläkeläisyhdistys valittivat Sveitsin riittämättömistä toimista kasvihuonekaasupäästöjen ja vaarallisten helleaaltojen torjumiseksi. Portugalilaisten nuorten valitus (Duarte Agostinho ym. v. Portugali ym.) Euroopan valtioiden riittämättömistä ilmastotoimista ja ranskalaispormestarin valitus (Carême v. Ranska) ilmastotoimien priorisoinnista kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi jätettiin tutkimatta.

Tänään ratkaisunsa saaneiden tapausten lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on edelleen vireillä kuusi ilmastonmuutokseen liittyvää valitusta.

Ihmisoikeuskeskus osallistui valitusten käsittelyyn

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkosto (ENNHRI) sai EIT:ltä luvan osallistua valitusten käsittelyyn sivuväliintuloilla, joka mahdollistaa muun muassa kansallisen lainsäädännön, tutkimustiedon ja asiantuntemuksen tuomisen tuomioistuimen tietoon ja osaksi käsittelyä. Ihmisoikeuskeskus osallistui aktiivisesti sivuväliintulon lausuntojen ja puheenvuorojen valmisteluun ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtajana.

ENNHRI painotti kannanotoissaan ja puheenvuorossaan valtioiden vastuuta suojella vaikutuspiirissään olevia ihmisiä haitallisilta päästöiltä. ENNHRI myös vaati EIT:tä turvaamaan tehokkaasti ihmisoikeuksien toteutumisen ilmastonmuutoksen negatiivisilta vaikutuksilta.

Lausannen yliopisto järjestää perjantaina 12.4. klo 14.00 (Suomen aikaa) webinaarin EIT:n ilmastoratkaisuista. Webinaarin kieli on englanti, mutta tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös ranskaksi. Webinaariin on ennakkoilmoittautuminen. Tallenne tilaisuudesta jää myös verkkoon myöhemmin katsottavaksi.

Lue lisää

Lisätiedot

johtajan sijainen Susan Villa, p.  09 432 3738, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi
asiantuntija Leena Leikas, p. 09 432 3781, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi

Kuva: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, iStock/StevenAllenPhoto