Poliittiset puolueet sitoutettava rasismin torjumiseen ja vihapuheen kitkemiseen

12.6.2024

Ihmisoikeuskeskuksen tunnus.

Valtioneuvoston toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on puutteellinen. Jatkovalmistelussa on varmistettava muun muassa poliittisten puolueiden sitouttaminen rasismin torjumiseen ja täydennettävä vihapuheen vastaisia toimenpiteitä. Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon valtioneuvoston toimenpideohjelmaluonnoksesta rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Hallituksen ympärillä käytiin kesällä 2023 voimakasta rasismikeskustelua, jonka vuoksi hallitus antoi saman vuoden syyskauden alussa tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ottaen huomioon tiedonannon laadintaan vaikuttaneet syyt toimenpideohjelmassa on selkeitä puutteita liittyen poliittisiin puolueisiin ja poliitikkoihin. Ihmisoikeuskeskus katsoo, että poliittisia puolueita ja politiikkoja ei ole riittävällä tavalla sitoutettu toimimaan rasismia vastaan ja edistämään yhdenvertaisuutta. Tästä syystä toimenpideohjelmaa on täydennettävä toimenpiteellä, jonka tavoitteena on, että kaikki hallitus- ja eduskuntapuolueet allekirjoittavat Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaisen uudistetun peruskirjan.

Allekirjoittamalla uudistetun peruskirjan puolueet sitoutuvat torjumaan kaikkia rasistisen väkivallan muotoja ja kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä kohdistamaan kurinpidollisia toimia jäseniinsä, jotka rikkovat sitoumuksen periaatteita. 

Ihmisoikeuskeskus katsoo toimenpideohjelman merkittäväksi puutteeksi sen, ettei siinä ole sitouduttu laajentamaan kiihottaminen kansanryhmään vastaan -kieltoa sellaiseksi kuin Euroopan komissio sitä Suomelta edellyttää. Komissio on käynnistänyt tästä asiasta Suomea vastaan myös rikkomusmenettelyn, joka etenee Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyyn, jos Suomi ei torju lainsäädäntötasolla riittävästi rasismia ja muukalaisvihaa. 

Antisemitismin torjuntaan liittyvien toimenpiteiden on oltava laajempia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi kuin mitä toimenpideohjelmassa esitetään. Antisemitismin torjuntaan liittyvät toimenpiteet poikkeavat selkeästi Ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusministeriön teettämän juutalaisiin kohdistuvaa syrjintää ja viharikollisuutta käsitelleen selvityksen tuloksista ja suosituksista. Selvityksessä suositellaan toimenpiteitä muun muassa oikeustietoisuuden lisäämiseksi antisemitistisen syrjinnän ja viharikosten uhreille sekä poliisin, syyttäjien ja tuomareiden osaamisen kehittämistä antisemitismistä ja juutalaisten syrjinnästä. Toimenpideohjelmassa ei ole tällaisia toimenpiteitä antisemitismin torjumiseksi.

Ihmisoikeuskeskus pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa täydennetään toimenpideohjelman vihapuheen vastaisia ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää muun muassa poliisin viharikollisuuteen liittyvän osaamisen ja resursoinnin vahvistamiseen. Samalla tulee puuttua erityisesti verkossa esiintyvään vihapuheeseen. 

Tutustu

Lisätiedot:

asiantuntija Mikko Joronen, p. 09 432 3791, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi