Uutiset

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita 3/2021

Ihmisoikeuskeskus on koonnnut yhteen ajankohtaisia hankkeitaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan, edistämisen ja kansainvälisen yhteistyön osalta ajalta 6-10/2021. 1. PERUS- JA…

Opetus- ja kasvatusalan tietovajeita saamelaisista paikkaava ihmisoikeuskasvatusmateriaali julkaistu!

Tiedätkö, mikä alkuperäiskansa on? Mitä tiedät saamelaisista? Suomessa on suuri tietovaje saamelaisista, heidän kulttuuristaan ja alkuperäiskansaoikeuksista. Uusi ihmisoikeuskasvatusmateriaali kokoaa…

Ihmisoikeuskeskus lausui toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Ihmisoikeuskeskus lausui 29.9.2021 toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Ihmisoikeuskeskus totesi lausunnossaan, että toimeentulotukilain uudistamisen yhteydessä on…

Ihmisoikeuskeskus lausui perheenyhdistämiseen liittyvästä ulkomaalaislain muutosesityksestä

Ihmisoikeuskeskus lausui 24.9.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi. Hallituksen esitys koskee kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä. Ulkomaalaislakia…

IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 27.9.2021 etäkokoukseen - keskustelussa mm. EIT-tuomioiden täytäntöönpanon viivästykset

Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 27.9.2021 etäkokoukseen, jonka teemana oli perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta Suomessa. Ihmisoikeuskeskus pyysi 28.6.2021…

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta kolmannesta sopimusluonnoksesta

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa kolmannesta sopimusluonnoksesta. Ihmisoikeuskeskus on lausunut myös…

Ihmisoikeuskeskus lausui Asevelvollisuuslain muuttamisesta

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon puolustusministeriölle asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta. Lausunto käsitteli asevelvollisuudesta kieltäytymistä ja siihen…

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Suomen seurantaraportista Madridin ikääntymistä koskevaan kansainväliseen toimintasuunnitelmaan

Ihmisoikeuskeskus esitti 15.9.2021 ehdotuksensa ja kommenttinsa luonnokseen Suomen raportiksi koskien YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ikääntymisen alueellisen toimintastrategian (MIPAA/RIS) kansallista toimeenpanoa vuosilta 2018–2022.

CRPD-komitean yleiskommentti osallistamisesta saatavilla nyt myös suomeksi ja ruotsiksi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitean) yleiskommentti nro 7 käsittelee YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitetta osallistaa vammaiset henkilöt heitä koskevaan päätöksentekoon (4…

Ihmisoikeuskeskus osallistuu Olen Antirasisti -kampanjaan

Ihmisoikeuskeskus osallistuu oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämään Olen Antirasisti -kampanjaan 13.9.–26.9.2021. Kampanjan tavoitteena on mm. lisätä ja laajentaa tietoutta…

Ihmisoikeuskeskus toimitti ECRI:lle tietoa viidennen valvontakierroksen puoliväliseurantaan

Ihmisoikeuskeskus toimitti Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselle komissiolle (ECRI) tietoa Suomen viidennen valvontakierroksen puoliväliseurantaa varten 27.8.2021. ECRI on suositellut,…

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnonsuojelulain uudistusesityksestä

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.9.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi. Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa…

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.9.2021 luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi. Uuden ilmastolain tavoitteena on muun muassa vahvistaa lain perus- ja ihmisoikeusnäkökulmaa sekä edistää ilmastotoimien…

Inklusiivista koulutusta käsittelevä ihmisoikeuskasvatusmateriaali on julkaistu!

Suomessa inkluusiota koskeva keskustelu on polarisoitunutta, ja vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat lapset esitetään toisinaan ongelmana. Perus- ja ihmisoikeuksien tuntemukselle on selvästi…

Ihmisoikeuskeskuksen selvityksen mukaan vanhusneuvostojen vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava

Ihmisoikeuskeskus teki kyselyn kaikille kunnallisille vanhusneuvostoille niiden toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilanne vaihtelee paljon kunnittain, mutta yleisesti vanhusneuvostoille…

Ihmisoikeuskeskus lausui EN:n ministerikomitean vihapuhetta käsittelevän suosituksen luonnoksesta

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.8.2021 Euroopan neuvoston ministerikomitean vihapuhetta käsittelevän suosituksen luonnoksesta. Ihmisoikeuskeskus toi lausunnossaan esille, että suosituksella on mahdollista…

Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta Saamelaiskäräjälain uudistamiseksi

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.8.2021 Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnöstä. Ihmisoikeuskeskus tuo lausunnossaan esille muun muassa: - Saamelaiskäräjälain uudistaminen on…

Ihmisoikeuskeskuksen ajankohtaisia hankkeita, toinen vuosineljännes 2021

1 PERUS- JA IHMISOIKEUKSIEN EDISTÄMINEN Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistäminen opettajien koulutuksessa Ihmisoikeuskeskuksen, oikeusministeriön ja Helsingin yliopiston rahoittama ja…

IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 7.6.2021 etäkokoukseen, jossa käsiteltiin oikeusvaltioteemaa

Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 7.6.2021 etäkokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien tilaa Euroopassa ja Suomessa. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja…

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15. pöytäkirja voimaan 1.8.2021

Muutoksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittamiseen Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15. pöytäkirja tuli voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo aiheuttaa useita…

Uudempia
Vanhempia