Katsaus: Ilmastonmuutoksesta on tullut maailmanlaajuinen ihmisoikeuskysymys

6.2.2024

Pohjoisen järvimaisema kuvattuna ylhäältä. Etualalla kuusikko.

Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä – Katsaus kansainväliseen ja arktiseen toimintaympäristöön sekä saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen erityisasemaan -julkaisu tarkastelee ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja ilmastohaavoittuvuutta sekä käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia erityisesti alkuperäiskansojen kulttuuriin ja oikeuksiin. Julkaisu kokoaa yhteen myös ihmisoikeustoimijoiden ja -valvontaelinten ilmastonmuutokseen liittyviä kannanottoja ja ratkaisuja.

Ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä maailmanlaajuinen ihmisoikeuskysymys. Ihmisoikeuskeskuksen ilmastonmuutosta ihmisoikeuskysymyksenä käsittelevä katsaus tarkastelee ilmastonmuutoksen ihmisoikeuksiin kohdistuvia ylisukupolvisia vaikutuksia sekä ilmastonmuutosta erityisesti arktisena ihmisoikeuskysymyksenä. Tähän kytkeytyy myös inhimillinen turvallisuus sekä geopoliittisen tilanteen muuttuminen. 

Arktisella alueella ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo pidempään olleet tuntuvia ja näkyviä. Katsauksen arktisessa osiossa käsitellään erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisten alkuperäiskansojen kulttuuriin ja oikeuksiin. Huomio kiinnittyy myös alkuperäiskansojen nostamiin pioneeri-ilmastokanteisiin, joilla on ollut maailmanlaajuista merkitystä.

Lisäksi käsitellään laajemmin saamelaisten, Suomen ja EU:n ainoan alkuperäiskansan, kohtaamia ilmastonmuutoksen kulttuurisia ja oikeudellisia vaikutuksia sekä saamelaisten perinteistä tietoa ja havaintoja ilmastonmuutoksesta.

Katsaus luo myös yleiskuvan ilmastonmuutokseen perus- ja ihmisoikeuskysymyksenä Suomessa sekä tarkastelee ilmastolain perus- ja ihmisoikeuskytkentöjä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kytkeytymistä yksittäisiin perustuslain säännöksiin.

Katsauksen on laatinut Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta oikeustieteen tohtori, alkuperäiskansaoikeuden dosentti Leena Hansen. 

Tutustu:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä – Katsaus kansainväliseen ja arktiseen toimintaympäristöön sekä saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen erityisasemaan (pdf)

Lisätiedot:

asiantuntija Leena Leikas, p. 09 432 3781, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi
asiantuntija Susan Villa, p. 09 432 3738, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi