Katsaus: Nuorten ääni vahvemmin esille ihmisoikeuskeskustelussa

1.11.2023

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäinen kausi vahvisti nuorten ääntä perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäisen kauden (1.2.-31.7.2023) tavoitteena oli vahvistaa ihmisoikeuskentän tietoisuutta nuorista ja heidän oikeuksistaan. Samalla tavoitteena oli antaa nuorille valmiuksia ottaa osaa ihmisoikeuskeskusteluun sekä parantaa nuorten tietämystä perus- ja ihmisoikeuksista.

Ohjelman lähtökohtana oli Ihmisoikeuskeskuksen havainnot nuorten heikosta äänestä ihmisoikeuskeskustelussa sekä ihmisoikeustoimijoiden vielä vakiintumaton käsitys nuorista aikuisista (18–29-vuotiaat) oikeudenhaltijoina.

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäisen kauden katsaus tarkastelee nuorten oikeuksia kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä kokoaa yhteen havainnot ja nuorten kokemukset oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Katsaus antaa myös ehdotuksia nuorten ihmisoikeustilanteen parantamiseksi.

Ihmisoikeussopimuksia koskevan tarkastelun perusteella nuoret ja nuoret aikuiset tulisi tunnistaa vahvemmin ihmisoikeuskeskustelussa. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös nuorten osallistumisoikeuksiin, sananvapauteen ja poliittisiin oikeuksiin.

Ohjelmakaudella kohdattujen nuorten keskuudessa nousivat erityisesti koulutukseen, työhön, terveyteen, vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvät ihmisoikeuskysymykset. Erityisesti mielenterveyden häiriöt, syrjäytymisen kokemukset, vähemmistöjen oikeudet sekä ilmastonmuutos vaikuttivat nuorten aikuisten kokemuksiin ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Ihmisoikeuskeskuksen Nuorten asiantuntijoiden ohjelman seuraava ohjelmakausi alkaa joulukuussa 2023, ja jatkaa työtä ensimmäisen kauden havaintojen pohjalta.

Tutustu katsaukseen:

Nuorten oikeudet esille – Nuorten äänelle lisää tilaa 
Nuorten asiantuntijoiden ohjelman ensimmäisen kauden katsaus (PDF)

Lisätiedot:

Asiantuntija Susan Villa, etunimi.sukunimi@ihmisoikeuskeskus.fi, p. 09 432 3738 (Nuorten asiantuntijoiden ohjelman vetäjä)