CRPD-komitea: Koulutus tulee olla inklusiivista ja yhdenvertaista kaikilla kouluasteilla

26.1.2024

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD) yleiskommentti 4 käsittelee oikeutta inklusiiviseen koulutukseen. Inklusiivisuus edellyttää, että koulutusjärjestelmä on sellainen, että myös vammaisilla oppijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yleisopetukseen kaikilla kouluasteilla. Yleiskommentti on nyt julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

CRPD-komitea valvoo, miten valtiot toimeenpanevat YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista kansallisesti. Komitean yleiskommentit tarkentavat sopimuksen tulkintaa.

Inklusiivisen koulutuksen oikeusperusta on vahva. Siitä säädetään YK:n vammaisyleissopimuksen 24 artiklassa. Vammaisten lasten oikeus koulutukseen on turvattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lisäksi perustuslaki turvaa yhdenvertaisen kohtelun sekä oikeuden perusopetukseen kaikille.

Inklusiivinen koulutus vaatii rakenteellisia muutoksia opetusjärjestelmään

Yleiskommentti inklusiivisesta koulutuksesta tarkentaa inklusiivisen koulutuksen määritelmää ja toimii tukena, kun koulutusta kehitetään vastaamaan paremmin inkluusion periaatteita. Koulutuksen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa tulee osallistaa myös vammaiset henkilöt heitä edustavien järjestöjen kautta.

CRPD-komitean yleiskommentissa todetaan, että kyse ei ole inklusiivisesta koulutuksesta esimerkiksi silloin, jos vammaiset oppijat siirretään yleisiin koululuokkiin ilman rakenteellisia muutoksia koko koulutusjärjestelmään. Opetusjärjestelmän tulee mukautua monenlaisiin oppilaisiin ja riittävää tukea tulee tarjota niin oppijoille kuin opettajille. 

Julkisia ja yksityisiä oppilaitoksia ja koulutusohjelmia on oltava saa¬tavilla riittävästi ja niiden laadun on oltava riittävän hyvä. Koulutuksen tulee olla esteetöntä ja saavutettavaa ja koulutuspaikkoja pitää olla saatavilla riittävästi.

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on jo vuonna 2021 julkaissut kannanoton, jossa se toteaa, että inklusiivisen opetuksen velvoittavuutta ja sisältöä ei ymmärretä täysimääräisesti Suomessa. Osaamista inkluusiosta ja sen toteuttamisesta sekä resursseja tulee vahvistaa edelleen.

Tutustu:

Lisätiedot:

asiantuntija, Sanna Ahola, p. 09 432 3783, sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD) on YK:n vammaisyleissopimuksen sopimusvalvontaelin. Komitean julkaisemat yleiskommentit tarkentavat vammaisyleissopimuksen tulkintaa. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa. Ihmisoikeuskeskus antaa lausunnon harkintansa mukaan yleiskommenttiluonnoksiin.