Hakuilmoitus: Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenten nimeäminen

28.1.2024

Ihmisoikeuskeskuksen tunnus

Seuraava valtuuskunta asetetaan kaudelle 1.4.2024–31.3.2028. Hakuaika päättyy 19.2.2024.

Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution. 

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtävänä on lain mukaan:

1. käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita;
2. hyväksyä vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus;
3. toimia perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Valtuuskunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen osallistuvien toimijoiden edustajista. Valtuuskunnan jäsenet valitaan henkilökohtaisen asiantuntemuksensa perusteella siten, että kokoonpanossa toteutuu edellä mainittu lain tarkoitus. Valtuuskuntaan kuuluvat lisäksi ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen ja Saamelaiskäräjien edustajat.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan oikeusasiamies asettaa ihmisoikeusvaltuuskunnan kuultuaan Ihmisoikeuskeskuksen johtajaa. Valtuuskuntaan nimetään 20−40 jäsentä. Oikeusasiamies voi nimetä valtuuskunnan jäseneksi myös muun kuin määräajassa hakemuksensa jättäneen henkilön.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenyydestä toimikaudelle 1.4.2024–31.3.2028 kiinnostuneita henkilöitä pyydetään toimittamaan hakemuksensa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemusten tulee olla eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamossa viimeistään 19.2.2024 klo 15:00.

Lisätietoja:

Tiedusteluihin vastaa kansliapäällikkö Jari Råman, p. 09 432 3333, jari.raman@eduskunta.fi (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)

Mikä ihmisoikeusvaltuuskunta?

Ihmisoikeusvaltuuskunta on Ihmisoikeuskeskuksen laajapohjainen yhteistyöelin, jossa vakituisina jäseninä ovat ylimmät laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut ja Saamelaiskäräjien edustaja. Lisäksi jäseninä on muun muassa tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Tutustu ihmisoikeusvaltuuskuntaan