Julkistustilaisuus: Selvitys ihmisoikeusennakoinnista ja resilienssistä yhteiskunnan murrosaikana 23.11.2023

23.10.2023

Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre

Kuinka ihmisoikeuksien tulevaisuuksia ennakoidaan? Miten maailman megatrendit vaikuttavat ihmisoikeuksiin? Kuinka ennakointi auttaa ihmisoikeustoimijoiden työtä ja vahvistaa ihmisoikeustoimijoiden resilienssiä?

Ihmisoikeuskeskuksen 23. marraskuuta julkaistava selvitys ennakoinnista, resilienssistä ja varautumisesta kartoittaa ihmisoikeusennakoinnin kenttää ja antaa eväitä ihmisoikeustoimijoiden ennakointivalmiuksien ja muutosjoustavuuden kehittämiseksi.

Raportissa hahmotellaan erilaisia ihmisoikeusskenaarioita vuoteen 2040 ja arvioidaan megatrendien seurauksia ihmisoikeussääntelyyn. Tulevaisuusnäkymistä päättämisen osallisuus, lainvalmistelun ennakointi ja tulevien sukupolvien oikeudet ovat myös raportin korostamia aiheita.

Monien päällekkäisten kriisien tuomien epävarmuuksien keskellä ennakoivat toimintatavat ovat levinneet valtionhallinnossa ja muualla yhteiskunnassa. Turvallisuus- ja kriisinhallinta-ajattelu, varautuminen ja tarve resilienssin vahvistamiseen ovat nousseet laajasti esille. Myös ihmisoikeustoimijat pyrkivät sopeutumaan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ennakoivasti. Raportin julkaisun yhteydessä järjestettävä keskustelu rakentaa siltoja ennakoinnin ja ihmisoikeustyön välille.

Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaali

Lisätietoja:

asiantuntija Lauri Sivonen, lauri.sivonen@ihmisoikeuskeskus.fi, p. 09 432 3790