Istanbulin osapuolten komitea antoi väliarvion sopimuksen toimeenpanosta Suomessa

15.6.2023

Istanbulin sopimuksen (eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) osapuolten komitea antoi Suomelle tammikuussa 2020 suosituksia sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Helmikuussa 2023 Suomi antoi komitealle väliraportin suositusten täytäntöönpanosta. Ihmisoikeuskeskus ja kansalaisjärjestöt arvioivat Suomen raporttia sekä antoivat omia näkemyksiään komitealle.

Osapuolten komitea hyväksyi kesäkuun alussa päätelmänsä Suomen suositusten täytäntöönpanosta. Komitea kiittää Suomea edistyksestä suositusten täytäntöönpanossa. Komitea kuitenkin kannusti Suomea tekemään lisätoimenpiteitä erityisesti (suosituksia tiivistetty):

  1. käsittelemällä kaikkia Istanbulin yleissopimuksessa mainittuja naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja osoittamalla asianmukaiset taloudelliset resurssit
  2. varmistamalla, että kaikki hallinnon sektorit, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, oikeuslaitos, sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltoala, keräävät säännöllisin väliajoin tietoja sukupuolen, iän, väkivallan tyypin, tekijän ja uhrin välisen suhteen, uhrin iän ja väkivallan tapahtumapaikan mukaan
  3. harkitsemalla uudelleen poliisiviranomaisten valtaa ehdottaa sovittelua naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksissa, varmistamalla, että kaikki lainvalvontahenkilöstö ja syyttäjät ovat tietoisia siitä, että sovittelu on kiellettyä toistuvan väkivallan tapauksissa ja että rikostutkinta ja syytteiden nostaminen naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksissa eivät keskeydy sovittelun aikana.

Komitea pyytää Suomea raportoimaan toimenpiteiden tilanteesta viimeistään 2.6.2025.

Komitean väliarvio

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto  Suomen väliraportista