Ihmisoikeuskeskuksen työ vammaisasioissa

Vammaistyön strategia

Ihmisoikeuskeskuksen strategia vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä ja seurannassa on

tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa

tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa

 

Toiminnan tavoitteet

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena vammaisasioissa on

tuottaa lisäarvoa erityisesti sellaisilla alueilla ja asioissa, joissa muiden toimijoiden rooli on vähäistä.

pyrkiä välttämään toiminnassaan päällekkäisyyksiä muiden toimijoiden työn kanssa