Ihmisoikeuskeskuksen työ vammaisasioissa

Vammaistyön strategia

Ihmisoikeuskeskuksen strategia vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä ja seurannassa on:

  • tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa
  • tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa

Toiminnan tavoitteet

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena vammaisasioissa on:

  • tuottaa lisäarvoa erityisesti sellaisilla alueilla ja asioissa, joissa muiden toimijoiden rooli on vähäistä.
  • pyrkiä välttämään toiminnassaan päällekkäisyyksiä muiden toimijoiden työn kanssa