Ihmisoikeuskeskuksen työ vammaisasioissa

Vammaistyön strategia

Ihmisoikeuskeskuksen strategia vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä ja seurannassa on

tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa toimivien järjestöjen ja viranomaisten kanssa

tehdä suunnitelmallista yhteistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa

 

Toiminnan tavoitteet

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena vammaisasioissa on

tuottaa lisäarvoa erityisesti sellaisilla alueilla ja asioissa, joissa muiden toimijoiden rooli on vähäistä.

pyrkiä välttämään toiminnassaan päällekkäisyyksiä muiden toimijoiden työn kanssa

 

Painopistealueet 2016-2019

Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan painopisteet vammaisasioissa vuosina 2016 – 2019 ovat

yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen,

yhdenvertaisuuden edistäminen,

päätöksentekoon osallistuminen,

itsemääräämisoikeuden edistäminen ja

seurantatiedon kerääminen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

 

Toimintasuunnitelma 2018

Vuoden 2018 vammaisasioiden toimintasuunnitelman mukaan Ihmisoikeuskeskus:

Laatii koulutusaineistoa vammaisyleissopimuksesta

Toteuttaa selvityksen vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoitteen sisällöstä

Toteuttaa yhdessä oikeusministeriön kanssa vammaisille henkilöille kansallisen kohdennetun perusoikeusbarometrin

Tukee vammaisjärjestöjä kokemusperäisen tiedon keräämisessä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta Suomessa

Kehittää vammaisasioiden verkkosivut palvelemaan erilaisia käyttäjäryhmiä ja parantamaan vammaisasioista tiedottamista

Kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen seurantaa ja seurantatiedon analysointia

Osallistaa aktiivisesti vammaisten ihmisoikeuskomiteaa (VIOK) ja muita vammaisia henkilöitä edustavia järjestöjä omaan toimintaansa

Osallistuu eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vammaistiimin työhön

Osallistuu kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalaiseen (ENNHRI) ja kansainväliseen (GANHRI) yhteistyöhön vammaisasioissa

Seuraa ja osallistuu sekä tiedottaa vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitea) työstä.