Ihmisoikeuskeskus lausui naisten oikeuksista YK:n CEDAW-komitealle

23.7.2021

Ihmisoikeuskeskus antoi 9.6.2021 YK:lle lausunnon YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto on osa määräaikaisraportointia ja täydentää eri järjestöjen antamien lausuntojen kanssa hallituksen raporttia.

Lausunnossaan IOK toi esiin mm. seuraavia teemoja

-        pandemian vaikutukset erityisesti naisiin

-        kansallisten ihmisoikeusrakenteiden hajanaisuus

-        sukupuolivaikutusten arvioinnin riittämättömyys

-        tasa-arvon liian suppea määrittely

-        naisiin kohdistuva väkivalta

-        naisten poliittinen osallistuminen

-        vammaisten naisten osallisuus yhteiskuntaan

-        ihmisoikeuskasvatuksen tarpeellisuus

-        ikääntyneiden työllisyys ja työsyrjintä

-        eläkkeiden sukupuolierot

-        vammaisten naisten pääsy terveydenhuoltoon

-        maksuton ehkäisy nuorille

-        translain muutostarve

-        vammaisten naisten tahdonvastainen sterilisaatio

-        naisten ja tyttöjen yhdenvertaisuus urheilussa

CEDAW-komitea hyväksyi heinäkuun alussa listan kysymyksiä (List of Issues, LOI) hallitukselle. Näitä käsitellään hallituksen kuulemisessa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (2022-2023). Lue hallituksen raportti, kysymyslista ja muu valmisteluaineisto täältä. 

CEDAW-raportoinnin määräajat ja raportointiohjeet Ihmisoikeuskeskuksen seuranta-sivulla.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liitteenä. Lisäksi komitealle toimitettiin seuraavat julkaisut (liitteenä)

- Publication: The impacts of the coronavirus pandemic on the implementation of fundamental and human rights, including recommendations by the Human Rights Delegation

- Publication: Fundamental and human rights actors in Finland, including a diagram