Ihmisoikeuskeskus lausui toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

1.10.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 29.9.2021 toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä.

Ihmisoikeuskeskus totesi lausunnossaan, että toimeentulotukilain uudistamisen yhteydessä on tärkeää tuoda esille, että Suomi on saanut toistuvasti suosituksia kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusten valvontaelimiltä riittävään toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuissa 88/2012 ja 108/2014 on ollut kyse sosiaaliturvaetuuksien liian alhaisesta minimitasosta sekä toimeentulotuen ja työmarkkinatuen riittämättömyydestä. Ihmisoikeuskeskus on ulkoministeriöltä selvitystä mm. näiden ratkaisujen täytäntöönpanon viivästymisen syistä. Vastauksessaan ulkoministeriö on todennut, että ratkaisujen täytäntöönpanosta on raportoitu Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle hallituksen 16. määräaikaisraportissa joulukuussa 2020. Kansalliset täytäntöönpanotoimet odottavat komitean arviota niiden asianmukaisuudesta. Lue lisää prosessista Ihmisoikeuskeskuksen uutisesta.  

Ihmisoikeuskeskus on jo aiemmin ottanut  kantaa Suomen sosiaaliturvan riittämättömään tasoon lausunnossaan YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle. Lausunto oli osa Suomen määräaikaisraportointia TSS-sopimuksen täytäntöönpanosta. Komitea antoi Suomen valtiolle maaliskuussa 2021 suosituksia oikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi, mm. sosiaaliturvan tasosta.