Ihmisoikeuskeskus lausui naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan perustamisesta

8.3.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 5.3.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Tehtävä lisättäisiin yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin.


Ihmisoikeuskeskus esitti, että raportoijan tehtävän perustamiseen liittyvä luonnos hallituksen esitykseksi palautetaan oikeusministeriön huolelliseen jatkovalmisteluun.  


Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus katsoi muun muassa että

  • naisiin kohdistuvassa väkivallassa on kyse ilmiöstä, joka ei ole vain yksilöä koskettava väkivallanteko ja ihmisoikeusloukkaus, vaan myös yhteiskuntaa läpileikkaava rakenteellinen ongelma. Tämän käsittely vaatii sukupuolierityistä näkökulmaa ja ihmisoikeusosaamista.


  • on olemassa selkeä perusteltu tarve lisätä itsenäistä ja riippumatonta seurantaa Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta.


  • Säännöllinen ja kattava tiedonkeruu, tiedon analysointi ja niistä raportointi valtioneuvostolle ja eduskunnalle sekä yleisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.


  • raportoijan tehtävissä tulisi naisten lisäksi huomioida myös lapsiuhrit, lapsitodistajat sekä miehet ja pojat uhripalvelujen saajina unohtamatta naiserityisen toiminnan vaatimusta.


  • Hallituksen esityksen perustelut ovat puutteelliset.


  • Perusteluista ei käy mm. ilmi, miksi tehtävää ei esitetä tasa-arvovaltuutetun tai esimerkiksi ihmisoikeuskeskuksen tehtäväksi, joille se sopisi luontevammin kuin yhdenvertaisuusvaltuutetulle.


  • Ihmisoikeuskeskus on jo vuodesta 2012 tehnyt työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan monin eri tavoin. Lisäksi sillä on pitkä kokemus ja vahva osaaminen seuranta- ja raportointityöstä mm. YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten osalta ja jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa, joka on keskeinen tutkimustiedon tuottaja perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä.

Lisätietoa

Ihmisoikeuskeskus ja sen Ihmisoikeusvaltuuskunta ottivat kantaa jo vuonna 2018 naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta ja kehottivat tehostamaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa. Teema on yksi Ihmisoikeuskeskuksen työn painopistealueita.

Lue Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto Istanbulin sopimuksesta tästä.


Lausuntokierroksella annettiin yhteensä 32 lausuntoa. Ne ovat luettavissa oheisesta linkistä. Lausuntokooste valmistuu myöhemmin.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ba4a2381-fb82-476e-a2e9-bbc3330afefa***