Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Suomen seurantaraportista Madridin ikääntymistä koskevaan kansainväliseen toimintasuunnitelmaan

17.9.2021

Ihmisoikeuskeskus esitti 15.9.2021 ehdotuksensa ja kommenttinsa sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen Suomen raportiksi koskien YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ikääntymisen alueellisen toimintastrategian (MIPAA/RIS) kansallista toimeenpanoa vuosilta 2018–2022.

Ihmisoikeuskeskus piti raporttia tärkeänä ja katsoi, että luonnokseen oli koottu paljon oleellista tietoa ikääntyneiden tilanteesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Raporttiluonnos kuitenkin lähestyy ikääntymistä etupäässä huoltosuhteesta ja talouspolitiikasta lähtien. Raportissa olisi hyvä käydä läpi ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ja ikäntyneiden osallisuutta yhteiskunnassa myös ja ennen kaikkea ikääntyneiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Tätä edellyttää myös MIPAA: The aim of the International Plan of Action is to ensure that persons everywhere are able to age with security and dignity and to continue to participate in their societies as citizens with full rights.