Lausunto: Lakiehdotus sukupuolen vahvistamisesta turvaa perus- ja ihmisoikeuksia – edellytys täysi-ikäisyydestä ei ole kuitenkaan sopusoinnussa lapsen oikeuksien kanssa

6.4.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi 1.4.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan, että uudistuksella on merkittävä myönteinen vaikutus perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, sillä siinä esitetään lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista ja oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessin toisistaan erottamista.

Luonnoksessa esitetään kuitenkin, että nykyinen voimassa olevan lain edellytys henkilön täysi-ikäisyydestä säilytetään sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä. Ihmisoikeuskeskus arvioi, että täysi-ikäisyysedellytys ei ole sopusoinnussa lapsen oikeuksien kanssa eikä vastaa kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden tulkintakäytäntöä translasten ja -nuorten oikeuksien edistämisestä. Keskus ehdottaa lausunnossaan, että lakiehdotusta tulisi vielä muuttaa niin, että myös alaikäisillä on tietyin edellytyksin mahdollista vahvistaa sukupuolensa.

Ihmisoikeuskeskus toteaa, että lapsivaikutusten arviointia varten laadittu selvitys alaikäisen sukupuolen vahvistamisesta tarjoaa hyvän ihmisoikeusperustaisen pohjan niiden edellytysten määrittelylle, joiden rajoissa sukupuolen vahvistaminen voisi olla mahdollista alaikäiselle. Selvityksessä on esitelty myös muiden maiden alaikäisiä koskevia sääntelyratkaisuja, joiden pohjalta Suomi voisi harkita omaa sääntelyään jatkovalmistelussa.

Lisätietoja:

Susan Villa

Asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

+358 (0)9 432 3738, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠