Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ns. Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta

3.5.2021

Ihmisoikeuskeskus antoi 30.4.2021 ulkoministeriölle lausunnon liittyen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Oviedon sopimus) lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

Lisäpöytäkirjaluonnoksessa on kyse mielenterveyden häiriöistä kärsivien henkilöiden ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelusta tahdonvastaisen sijoittamisen tai hoidon yhteydessä. Lisäpöytäkirjaluonnos on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä kansainvälisiltä ihmisoikeustoimijoilta ja vammaisjärjestöiltä, koska se on ristiriidassa YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteiden kanssa.

Lisäpöytäkirjaa on valmisteltu usean vuoden ajan. Nyt ihmisoikeuksia ja bioetiikkaa käsittelevä Euroopan neuvoston komitea (DH-BIO) haluaa hyväksyttää lisäpöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan kesäkuussa 2021.  

Ulkoministeriö pyysi lausunnonantajilta kantaa erityisesti siihen, onko ehdotettu lisäpöytäkirjaluonnos selitysmuistioineen Suomen hyväksyttävissä.

Ihmisoikeuskeskus toteaa lausunnossaan, että Suomen ei tulisi hyväksyä lisäpöytäkirjaa siinä muodossa kuin se on nyt. Ihmisoikeuskeskuksen näkemyksen mukaan on hyvin ongelmallista, jos kansallisella tasolla on voimassa kaksi keskenään ristiriitaista velvoittavaa ihmisoikeussopimusta.

Lausunto löytyy täältä.