Ihmisoikeuskeskus lausui perheenyhdistämiseen liittyvästä ulkomaalaislain muutosesityksestä

30.9.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 24.9.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi. Hallituksen esitys koskee kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä. 

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten osalta poistettaisiin turvattua toimeentuloa koskeva edellytys perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä tilanteissa, joissa perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen saapumista. 

Esityksen tavoitteena on myös edistää lapsen edun toteutumista kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämistä koskevissa tilanteissa niin, että kansainvälistä suojelua saanut lapsi voi nykyistä useammin elää vanhempiensa kanssa. Lisäksi ehdotuksessa esitetään muutettavaksi lapsen alaikäisyyden määrittämistä perheenkokoamista koskevissa tilanteissa niin, että lapsen iän määrittävä tekijä olisi päivä, jolloin oleskelulupahakemus on tullut vireille.

Lausunnossaan Ihmisoikeuskeskus totesi esitettyjen muutosten olevan tervetulleita, sillä niillä parannetaan lapsen oikeuksien toteutumista, oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.

Ihmisoikeuskeskus totesi, että esityksen pääasiallisissa vaikutuksissa, joissa käsitellään yhteiskunnallisia vaikutuksia, olisi hyvä tuoda eksplisiittisesti esille otsikon tai ainakin tekstin tasolla, että kyse on suurilta osin vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin.

Ihmisoikeuskeskus toi myös esille, että turvatun toimeentulon vaatimuksen poistaminen parantaisi kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen muun omaisen oikeutta perheenyhdistämiseen. Niin sanotun uuden perheenjäsenen kohdalla pysyisi esityksen mukaan kuitenkin voimassa toimeentuloedellytys.

Esityksessä olisi Ihmisoikeuskeskuksen mukaan voinut tarkastella lapsen edun toteutumista laajemminkin kuin kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen kohdalla. 

Ihmisoikeuskeskuksen mukaan esitettyjen muutosten vaikutuksia on seurattava ja arvioitava erityisesti lapsen edun toteutumisen kannalta.