Ihmisoikeuskeskus lausui EIT:n pakkolääkintätuomion täytäntöönpanon viivästyksestä

29.10.2021

Ihmisoikeuskeskus on 21.10.2021 lausunut  Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden täytäntöönpanoa valvovalle Euroopan neuvoston ministerikomitealle tapauksen X v. Suomi (34806/04 täytäntöönpanosta. (lausunto liitteenä).  

Tämä on ensimmäinen kerta kun Ihmisoikeuskeskus käyttää mahdollisuutta osallistua täytäntöönpanon valvontaan kansallisena ihmisoikeusinstituutiona (Ihmisoikeuskeskus edustaa Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota kansainvälisessä ja eurooppalaisessa ihmisoikeusyhteistyössä lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti).

Vuonna 2012 annettu ratkaisu koskee mm. potilaan pakkolääkintää psykiatrisessa sairaalassa ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen puuttumista. Tapauksen täytäntöönpanon viivästyksen osalta Suomi joutuu ministerikomitean erityistarkasteluun joulukuussa 2021.  

Maaliskuussa 2021 EIT on pyytänyt hallitukselta vastinetta oikeussuojakeinon puutetta ja pakkolääkintää koskevasta uudesta valituksesta (E.S. v. Suomi (23903/20).

Ihmisoikeuskeskus totesi lausunnossaan, että jo kahdesti (2011-2014 ja 2015-2019 hallituskaudet) on yritetty säätää lailla oikeussuojakeinoista pakkolääkinnän osalta, kuten ratkaisu tapauksessa X v. Suomi edellyttää. Tässä ei ole onnistuttu. Joko hallituskausi on päättynyt ennen käsittelyä tai hallituksen esitystä ei ole kriittisten lausuntojen vuoksi edes viety eduskuntaan. Lakia ei ole ja edelleen ovat käytössä vuonna 2012 annetut ministeriön ohjeet . Valituskelpoisia päätöksiä perusteluineen pakkolääkinnästä ei tehdä, koska valitustietä ei ole olemassa eikä laki vaadi tällaisia päätöksiä. Pakkolääkintäpäätöstä kohdellaan hallinnollisena toimenpiteenä, ei ihmisoikeuksien rajoituksena. Tehokasta oikeussuojakeinoa ei ole.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aikatauluttanut oikeussuojakeinoa käsittelevän hallituksen esityksen annettavaksi eduskunnalle kesällä 2022. Nähtäväksi jää, ehditäänkö esitystä käsittelemään ennen seuraavia, huhtikuussa 2023 järjestettäviä eduskuntavaaleja. 

Taustaa

Ihmisoikeuskeskus pyysi 28.6.2021 ulkoministeriötä selvittämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) ratkaisujen kansallisen täytäntöönpanon viiveet. Suomea koskevia EIT:n tuomioita oli tuolloin avoimena yhteensä 30 ja Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuja seitsemän. Myös Ihmisoikeusvaltuuskunta keskusteli asiasta syyskuussa 2021.

Syyskuussa 2021 Euroopan neuvoston ministerikomitea sulki seurannan 11 EIT-tuomion osalta. 

Euroopan neuvoston ministerikomitean työjärjestyksen sääntö nro 9 antaa kansallisille ihmisoikeusinstituutioille (NHRI) sekä kansalaisjärjestöille mahdollisuuden toimittaa lausuntoja EIT:n tuomioiden täytäntöönpanon valvontaan ministerikomiteassa .

"The Committee of Ministers shall be entitled to consider any communication from non-governmental organisations, as well as national institutions for the promotion and protection of human rights, with regard to the execution of judgments under Article 46, paragraph 2, of the Convention."