IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 27.9.2021 etäkokoukseen - keskustelussa mm. EIT-tuomioiden täytäntöönpanon viivästykset

30.9.2021

Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 27.9.2021 etäkokoukseen, jonka teemana oli perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta Suomessa.

Ihmisoikeuskeskus pyysi 28.6.2021 ulkoministeriötä selvittämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) ratkaisujen kansallisen täytäntöönpanon viiveet. Avoinna olevat tapaukset ovat liitteessä sekä EIT:n osalta tietokannassa (HUDOC-EXEC). 

Kokouksessa valtionasiamies Krista Oinonen esitteli ulkoministeriön 24.9.2021 Ihmisoikeuskeskukselle antamaa vastausta. Vastauksen mukaan täytäntöönpanon edistymisestä raportoidaan vielä tämän syksyn kuluessa Euroopan neuvoston osastolle, joka vastaa EIT-tuomioiden täytäntöönpanon seurannasta. Tapauksen X v. Suomi, joka koskee potilaan pakkolääkintää, täytäntöönpanon viivästyksen osalta Suomi joutuu ministerikomitean erityiskäsittelyyn joulukuussa 2021. Samasta teemasta on Suomea vastaan vireillä EIT:ssä myös uusi valitus E.S. v. Suomi.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökanteluasioissa antamien ratkaisujen täytäntöönpanosta on raportoitu Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle (2017, 2019 ja hallituksen 16. määräaikaisraportissa joulukuussa 2020). Komitean huomioita täytäntöönpanojen riittävyydestä odotetaan alkuvuodesta 2022.

Vastauksessaan ulkoministeriö toi esille yhtenä syynä viivästyksiin ulkoministeriön oikeuspalvelun ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön riittämättömät resurssit. 

Toisena aiheena oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö Johanna Suurpää ja neuvotteleva virkamies Anna Saarela esittelivät valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa (PIO-toimintaohjelma) vuosille 2020–2023 sekä ohjelmaan liittyviä perus- ja ihmisoikeusindikaattoreita (PIO-indikaattorit). Esityksessä todettiin nykyisen toimintaohjelman olevan pitkän aikavälin ohjelma, jonka tarkoituksena on perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan kehittäminen. Indikaattorien osalta kyseessä on monipolvinen seurantamalli, johon kuuluu indikaattoreita niin rakenteen, prosessin kuin lopputuloksenkin osalta. 

Lisäksi Ihmisoikeusvaltuuskunta kävi keskustelua pienryhmissä siitä, minkälaisia esteitä Suomen saamien suositusten ja ratkaisujen täytäntöönpanolle ja oikeuksien toteutumiselle on, ja miten täytäntöönpanoa voisi edistää ja sen seurantaa kehittää. Valtioneuvoston ohjelman ohella Ihmisoikeuskeskus jatkaa sen omaa itsenäisen ja riippumattoman seurannan kehittämistyötä lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti.

  • Ulkoministeriön vastaus Ihmisoikeuskeskuksen pyyntöön selvittää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisujen täytäntöönpanon viiveet

Päivitetty 29.11.: lisätty päivitetty kooste