Ihmisoikeuskeskus kertoi Suomen ihmisoikeustilanteesta Genevessä sijaitseville YK-edustustoille

31.8.2022

Ihmisoikeuskeskus osallistui Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana Genevessä järjestettyyn kuulemiseen, jossa keskus ja kansalaisjärjestöt kertoivat Suomen ihmisoikeustilanteesta Genevessä sijaitsevien YK-edustustojen diplomaateille. Kansalaisjärjestö UPR Infon järjestämä kuuleminen liittyi Suomen tulevaan yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR) YK:ssa.

UPR:ssa kunkin YK:n jäsenmaan ihmisoikeustilannetta tarkastellaan neljän ja puolen vuoden välein. Kyseessä on ihmisoikeusneuvoston alainen vertaisarviointimekanismi, jossa toiset jäsenvaltiot voivat antaa tarkastelun kohteena olevalle valtiolle suosituksia sen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. UPR Infon kuulemistilaisuuden tavoitteena oli antaa kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle ja kansalaisjärjestöille mahdollisuus vaikuttaa muiden maiden Suomelle antamiin suosituksiin.

Tilaisuudessa Ihmisoikeuskeskus peräänkuulutti kansallisten perus- ja ihmisoikeusrakenteiden selkiyttämistä etenkin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon alueella sekä olemassa olevien perus- ja ihmisoikeustoimijoiden vahvistamista keskuksen toteuttaman tuoreen selvityksen pohjalta. Keskus esitti myös huolensa kesäkuussa 2022 hyväksytystä rajavartiolain muutoksesta ja siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa turvapaikan hakemiseen kriisitilanteissa.

Kuulemiseen osallistui noin 20 eri maiden edustustoa. Suomen varsinainen yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu tapahtuu myöhemmin syksyllä.