Lausunto: keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei huomioida riittävästi perus- ja ihmisoikeuksia

15.2.2022

Ihmisoikeuskeskus arvioi ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa, että ilmastopolitiikan suunnitelmassa ei oteta riittävällä tavalla huomioon ilmastonmuutoksen ja ilmastotoimien vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

YK:n ihmisoikeusneuvosto tunnusti syksyllä 2021 oikeuden puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön ihmisoikeudeksi. Kansainvälinen yhteisö tukee yhä enenevässä määrin tätä oikeutta, ja niin kutsutut ilmasto-oikeudenkäynnit lisääntyvät maailmalla. Ilmastopoliittisessa suunnitelmassa ei ole riittävästi otettu huomioon tätä kansainvälistä kehitystä.

Ihmisoikeuskeskus toteaa, että kuntien ja alueiden ilmastotyötä varten niille on annettava lainsäädännössä tarpeeksi tarkat velvoitteet, asiantuntija-apua ja resursseja. Henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteissa pitää huomioida ilmasto- ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen esteettömyys ja saavutettavuus, jotta kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus pienentää hiilijalanjälkeään

Suunnitelmassa olisi selvitettävä laajemmin sen perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Esimerkiksi sukupuolivaikutuksia on hyvä avata laajemmin. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota eri ihmisryhmien, kuten lasten, saamelaisten tai vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden, erityistarpeisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät nopeammin ja voimakkaammin arktisella alueella kuin muualla. Siksi erityisesti saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on otettava paremmin huomioon.

Lisätietoja:

Leena Leikas, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 4321 (eduskunnan vaihde)