Lausunto: yhdenvertaisuuden valvontaa tulee tarkastella kokonaisuutena yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa

23.5.2022

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Ihmisoikeuskeskus tukee monia mietintöihin sisältyviä ehdotuksia, mutta toteaa toisesta mietinnöstä poiketen, että työsuojeluviranomaisella ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla tulisi olla rinnakkainen toimivalta työelämän syrjinnän valvonnassa. Keskuksen mukaan tämä yhtenäistäisi valvontaa ja oikeussuojakeinoja kaikissa yhdenvertaisuuskysymyksissä, kuten myös suhteessa tasa-arvon valvontaan. Rinnakkaiseen toimivaltaan liittyvät haasteet olisivat ratkaistavissa viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla.