Lausunto: ilmastotoimien perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia ei voida kattaa oikeudenmukaisuuden käsitteellä

24.5.2022

Ihmisoikeuskeskus antoi 18.5.2022 lausunnot työ- ja elinkeinoministeriölle Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta ja maa- ja metsätalousministeriölle työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU).

Ihmisoikeuskeskus toisti molemmissa lausunnoissa huolensa subjektiivisen oikeudenmukaisuuden käsitteen käytöstä, ja katsoi, että lähtökohtana tulee aina olla perus- ja ihmisoikeudet. Ihmisoikeuskeskus totesi, että kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on arvioitu esimerkillisesti strategian mahdollisia perus- ja ihmisoikeusulottuvuuksia ja -vaikutuksia sekä perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden suhdetta. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus katsoi, että ilmasto- ja energiastrategian perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi tulee laajentaa kattamaan kaikki relevantit perus- ja ihmisoikeudet ja että MISU:ssa tulee sisällyttää vastaavaa arviointia suunnitelman vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin.