Ihmisoikeuskeskuksen lausunto YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta kolmannesta sopimusluonnoksesta

23.9.2021

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa kolmannesta sopimusluonnoksesta. 

Ihmisoikeuskeskus on lausunut myös kahdesta edellisestä sopimusluonnoksesta. 

Lausunnossa pidettiin tärkeänä, että ympäristön ja ihmisoikeuksien välinen suhde on otettu paremmin huomioon uudessa sopimusluonnoksessa . Lisäksi sopimustekstin kieli oli osittain lähentynyt YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita (UN Guiding Principles on Human Rights and Business, UNGP). Edelleen sopimuksesta kuitenkin puuttuu valitusmekanismi.

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liitteenä.