Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon ulkoministeriölle YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimusluonnoksesta

9.9.2020

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon YK:n ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa koskevasta uudesta sopimusluonnoksesta (Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, second revised draft), jota käsitellään YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisen hallitustenvälisen työryhmän kuudennessa istunnossa Genevessä 26.–30.10.2020.

Ihmisoikeuskeskus arvioi lausunnossaan, että yleisesti ottaen uudessa sopimusluonnoksessa on otettu kiitettävästi huomioon useita suosituksia, joita eri osapuolet ovat nostaneet esille käsittelyn aikana. Sopimusluonnos onkin kehittynyt monin paikoin aiempia versioita vahvemmaksi ja selkeämmäksi.

Hyvästä kehityksestä huolimatta sopimusteksti kaipaa vielä monin paikoin täsmentämistä ja täydentämistä. Ihmisoikeuskeskus pitää myös edelleen tärkeänä sitoa sopimus läheisesti YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UN Guiding Principles on Human Rights and Business, UNGP).