Lausunto: YK:n yleissopimus tahdonvastaisia katoamisia vastaan vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta

24.3.2022

Suomi on ratifioimassa kahdeksannen YK:n yhdeksästä keskeisestä ihmisoikeussopimuksesta: yleissopimuksen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta. Yleissopimus tahdonvastaisista katoamisista tuli kansainvälisesti voimaan 23.12.2010, kun 20 valtiota oli sen ratifioinut.

Ihmisoikeuskeskus katsoo lausunnossaan, että tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän yleissopimuksen hyväksyminen vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta, yksilön oikeuksia sekä ihmisoikeuksien kansainvälistä valvontaa muun muassa kansallisen erityislainsäädännön, kansainvälisen valvonnan ja yksilö- ja valtiovalitusmahdollisuuden kautta.

Sopimus on maailmanlaajuisesti hyvin ajankohtainen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi. Muuttuneessa globaalissa turvallisuustilanteessa ja kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin kohdistuvan piittaamattomuuden seurauksena myös ihmisoikeuspuolustajiin, median edustajiin, poliitikkoihin ja tavallisiin kansalaisiinkin kohdistuvat katoamiset tulevat todennäköisesti lisääntymään.

Sopimus edellyttää rikoslain muutosten lisäksi viranomaisille annettavaa koulutusta. Ihmisoikeuskeskus painottaa lausunnossaan yleisesti ihmisoikeuskoulutukseen tarvittavien resurssien lisäämistä. Ihmisoikeuskeskus kiinnittää huomiota myös sopimusvalvontakomiteoiden antamien ratkaisujen ja päätösten kansallisen täytäntöönpanon tehostamiseen.

Lisätietoja:

Leena Leikas, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 4321 (eduskunnan vaihde)