Ihmisoikeuskeskus lausui luonnonsuojelulain uudistusesityksestä

10.9.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.9.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi.

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien huomioon ottaminen luonnonsuojelulain toimeenpanossa.

Ihmisoikeuskeskus nostaa lausunnossaan esiin seuraavia teemoja:

Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto: laissa tulisi tarkemmin määritellä termien ”vähäistä suurempaa heikennystä” ja ”olennaista heikennystä” osalta kuka suorittaa arvioinnin heikennyksen tasosta ja millä perusteilla, kenellä on osallistumisoikeus arviointiprosessiin ja millä aikajänteellä mahdolliset kumulatiiviset heikennykset huomioidaan.

FPIC: Vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate tulisi lisätä niihin lain kohtiin, joissa säännellään saamelaisten kanssa toimimisesta vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä.

Luontopaneeli: perustettavaksi ehdotettu luontopaneeli tulisi laissa velvoittaa tekemään yhteistyötä ilmastolain mukaisen ilmastopaneelin ja saamelaisten ilmastoneuvoston kanssa hallinnon ja päätöksenteon siiloutuneisuuden vähentämiseksi.

Ihmisoikeuskeskus toteaa, että ilmastokriisin torjunta, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja elinkelpoisen ympäristön ylläpito kokonaisuutena mahdollistaa ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollisimman laajasti muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin osalta.

Löydät luonnoksen hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi täältä.