Ihmisoikeuskeskus lausui Asevelvollisuuslain muuttamisesta

21.9.2021

Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon puolustusministeriölle asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta. 

Lausunto käsitteli asevelvollisuudesta kieltäytymistä ja siihen liittyvän kaksoirangaistavuutta koskevasta ne bis in idem-ongelmasta tuomioistuimen lainvoimaisen ratkaisun jälkeen silloin, kun henkilölle on annettu toistuvasti palvelusmääräys. YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut toistuvasti Suomelle suosituksen tästä asiasta.

Kaikki lausuntokierroksella annetut lausunnot Lausuntopalvelu.fi-sivustolla  

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto liitteenä.