Ihmisoikeuskeskuksen lausunto osallisuustyöryhmän raportista

15.2.2021

Ihmisoikeuskeskus on 15.2.2021 antanut lausunnon osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.

Ihmisoikeuskeskus on antanut lausunnon osallisuustyöryhmän ehdotuksista. Osallisuustyöryhmän tehtävänä olis arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. 

Ihmisoikeuskeskus esittää lausunnossaan näkemyksiään vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi.