Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta Saamelaiskäräjälain uudistamiseksi

9.8.2021

Ihmisoikeuskeskus lausui 6.8.2021 Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnöstä.

Ihmisoikeuskeskus tuo lausunnossaan esille muun muassa:

  • Saamelaiskäräjälain uudistaminen on välttämätöntä, mm. koska nykyisen lain säädökset ja niiden soveltaminen on monin tavoin huonontaneet ilmapiiriä  ja vaikeuttaneet saamelaisyhteisön ja sen jäsenten mahdollisuutta nauttia täysimääräisesti perus- ja ihmisoikeuksistaan.
  • Määrärahojen ja niiden kohdentaminen tulee vastata Saamelaiskäräjien laajentunutta tehtäväkenttää.
  • Vaaliluetteloon ottamisen kielikriteerin  "ensimmäinen opittu kieli" -muotoilu poikkeaa pohjoismaisesta muotoilusta "kotikieli", eikä eroavaisuuden käytön syitä ole avattu.
  • Saamelaiskäräjien mahdollisuus käytännössä tosiasiallisesti vaikuttaa hankkeisiin on välttämätöntä
  • Huomattavan haitan määrittely  ja sen arvioinnin perusteet ja prosessi tulee tarkentaa laissa tai vähintään hallituksen esityksessä.
  • Yleissäännöstä Saamelaisten oikeuksien huomioimisesta jo ennen yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteen aktivoitumista ja jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tärkeää.
  • Saamelaiskärävaaleja koskevien säädösten tarkistaminen äänestämisen helpottamiseksi hyvä parannus.
  • Uusi itsenäinen ja riippumaton valituselin, muutoksenhakulautakunta, joka korvaisi saamelaiskäräjien hallituksen roolin yhtenä osana valitusprosessia, loisi oikeusvarmuutta ja vahvistaisi itsemääräämisoikeutta.

Voit lukea Ihmisoikeuskeskuksen lausunnon kokonaisuudessaan tästä.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietinnön voit lukea tästä.

Lisäksi voit lukea Ulkoministeriön tekemän koosteen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten erityisesti saamelaisten oikeuksiin liittyvistä suosituksista tästä.