Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ja sen toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2026.

10.12.2021

Ihmisoikeuskeskus antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta luonnoksesta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ja siihen liittyväksi toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2022-2026.

Kaiken kaikkiaan Ihmisoikeuskeskus pitää asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä rinnakkain järkevänä toimintatapana. Asiakasturvallisuutta on Suomessa kehitetty paljon potilasturvallisuutta vähemmän, joten valittu linja voi kohdata myös ongelmia. Silti ratkaisu on järkevä, ei vähiten siksi, että se parhaimmillaan voi vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon siiloutumista.

Strategialuonnosta kuitenkin rasittaa asiakasturvallisuuden käsitteen jäsentymättömyys ja se, että strategiatyötä on selvästi tehty terveydenhuollon logiikan näkökulmasta. Asiakasturvallisuus jää käsitteenä ohueksi ja sosiaalihuollon järjestelmä toimintatapoineen ja sitovine lainsäädäntöineen lähes huomiotta. Tämä tulee olemaan ongelma jatkossa, ja Ihmisoikeuskeskus toivookin, että luonnosta vielä kehitettäisiin asiakasturvallisuuden ja sosiaalihuollon toimintakulttuurin paremmin huomioivaan suuntaan.

Ihmisoikeuskeskus katsoo myös, että strategia tulisi paljon nykyistä tarkemmin sitoa perus- ja ihmisoikeuksiin ja muuhun sitovaan lainsäädäntöön. 

Ylipäätään olisi tärkeä huomioida ja kirjata selkeästi, että asiakkaan ja potilaan perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja niihin kohdistuvien uhkien ehkäiseminen on olennainen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue Ihmisoikeuskeskuksen lausunto kokonaisuudessaan täältä.