Suomen UPR-tarkastelun lopputulos hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa – Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon Suomen ihmisoikeustilanteesta

28.3.2023

Ihmisoikeuskeskus antoi 27. maaliskuuta lausunnon YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa hyväksyttiin Suomen yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) lopputulos.

Koska alkuperäiskansojen oikeudet ovat yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä, Ihmisoikeuskeskus totesi, että tämän on näyttävä hallituksen toiminnassa myös kotimaassa, erityisesti nyt, kun saamelaiskäräjälakia ei edelleenkään ole saatu uudistettua.

Keskus esitti myös, että hallituksen tulisi tarkastella sitä, miten eduskuntaa voisi osallistaa UPR-suositusten toimeenpanon seurantaan ja yleisemminkin keskusteluun ihmisoikeuksien tilasta Suomessa.

Linkit:

Ihmisoikeuskeskuksen UPR-lausunto: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/nhri/A_HRC_52_NI_8_AdvanceVersion.docx⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

YK:n sivusto, jossa tietoa Suomen UPR-prosessista: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/fi-index