Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta

8.4.2021

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpanosta.

Ulkoministeriön tiedote, 1.4.2021

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpanosta.

Komitea pitää myönteisenä useita Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä toimia ja politiikkatoimia, kuten yhdenvertaisuuslain uudistusta, tasa-arvolain muutoksia, syyttäjälaitoksesta annettua lakia, kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia, ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa sekä Suomen romanipoliittista ohjelmaa.

Komitea antoi Suomelle suosituksia liittyen KP-oikeuksien toteutumiseen. Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan kolme suositusta: (1) vihapuhe ja viharikokset; (2) naisiin kohdistuva väkivalta; ja (3) saamelaisten oikeudet. Suomen tulee raportoida komitealle näiden suositusten täytäntöönpanosta 26. maaliskuuta 2022 mennessä.

Lisäksi suosituksia annettiin muun muassa ihmisoikeuksien vaikutusarvioinnista, terrorisminvastaisista toimista, etnisen profiloinnin kieltämisestä, ulkomaalaisten kohtelusta, aseistakieltäytymisestä ja uskonnonvapaudesta.

KP-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva ihmisoikeuskomitea. Suomen seitsemäs määräaikaisraportti tarkasteltiin komitean julkisessa virtuaalisessa vuoropuhelussa 2.-4. maaliskuuta 2021.

Komitean englanninkieliset suositukset (pdf) 

***

KP-sopimuksen 7. monitorintikierroksen kaikki aineistot (lausunnot, kuulemisen pöytäkirjat jne.)

 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Suomi-sivu. Sivulla kaikkien monitorointikierrosten viimeisimmät suositukset jne.