SuomeksiPå svenskaIn english

Aktuellt (på svenska)

Människorättscentrets internationella översikt 2/2018 har publicerats!

11/4/2018
Aktuella teman bland annat: domen för en provokativ performance kränkte inte yttrandefriheten, utvecklingen av EU:s informationssystem medför flera konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter höll starka anföranden i rådet för mänskliga rättigheter.

FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter Kate Gilmore besöker Finland

10/4/2018
FN:s biträdande högkommissarie för mänskliga rättigheter Kate Gilmore besöker Finland fredagen den 13 april.

Utkast till allmän kommentar om involvering av personer med funktionedsättning har publicerats

28/3/2018
FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerat ett utkast och begäran om utlåtande till den allmänna kommentaren nr 7 (artiklar 4 och 33) som behandlar samråd och involvering av personer med funktionedsättning.

Kritik om brister i asylsökandes rättsliga ställning

23/3/2018
Nyligen publicerade studier uttrycker oro över asylsökandes rättsliga ställning i Finland.

FRA och Europadomstolen: uppdaterad handbok om europeisk rättspraxis på likabehandlingsområdet

21/3/2018
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har uppdaterad sin handbok om europeisk rättspraxis på likabehandlingsområdet

Aktuellt (på finska)

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeussanastoa täydennetty (tänään)

Ihmisoikeuskeskuksen julkaisemaa suomi-ruotsi-englanti ihmisoikeussanastoa on täydennetty ja sen kieliasu on tarkistettu vastaamaan monikielisten sanastojen vaatimuksia. Sanasto toimii apuna kaikille niille, jotka tuottavat ihmisoikeuksiin liittyvää tekstiä, muun muassa kielenkääntäjille, tiedottajille, toimittajille ja tutkijoille.

YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore Suomeen (10.4.2018)

YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore vierailee Suomessa perjantaina 13. huhtikuuta.

Vammaisten henkilöiden osallistamista koskeva YK:n yleiskommenttiluonnos julkaistu (28.3.2018)

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.

Kritiikkiä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikkenemisestä (23.3.2018)

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt Suomessa.

FRA ja EIT: päivitetty opas eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä syrjinnän alalla (21.3.2018)

Oppaaseen on poimittu tuoreita tapausesimerkkejä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja Euroopan unionin tuomioistuimesta