Klassavtal och focus i hela världen - barns och ungdomars synvinkel om undervisning i mänskliga rättigheter betonades i Educa-mässan

30.1.2018

- Diskrimination och mobbning skulle minskas, när alla vet att det är inte okej, svarar Taavetti Rossi på frågan varför det är viktigt att prata om de mänskliga rättigheterna. I mitten Onni Varjonen, till vänster Eliel Parpala.
- Diskrimination och mobbning skulle minskas, när alla vet att det är inte okej, svarar Taavetti Rossi på frågan varför det är viktigt att prata om de mänskliga rättigheterna. I mitten Onni Varjonen, till vänster Eliel Parpala.
Esa Kukkasniemi intervjuade eleverna från Vuorenmäki skolan i Educa-mässan.
Esa Kukkasniemi intervjuade eleverna från Vuorenmäki skolan i Educa-mässan.
Studenterna av Gymnasiet Grankulla samskolan diskuterade om mänskliga rättigheter.
Studenterna av Gymnasiet Grankulla samskolan diskuterade om mänskliga rättigheter.
Anna Hedström och Linnéa Lang uppträdde en låt "To be human" i scenprogrammet Människorättsutbildning i skolkulturen.
Anna Hedström och Linnéa Lang uppträdde en låt "To be human" i scenprogrammet Människorättsutbildning i skolkulturen.
På människorättsavdelningen fick Educa-besökare stöd och material för att undervisa de mänskliga rättigheterna.
På människorättsavdelningen fick Educa-besökare stöd och material för att undervisa de mänskliga rättigheterna.
I människorättsavdelnings lottdragning kunde man vinna en "Alla är lika värde"-mugg.
I människorättsavdelnings lottdragning kunde man vinna en "Alla är lika värde"-mugg.

I Människorättsutbildning i skolkulturen-scenprogrammet barn och ungdomar berättade om deras erfarenheter och önskemål om undervisning i mänskliga rättigheter. Människorättscentret deltog i den årliga utbildningsmässan Educa med människorättsavdelningen och scenprogrammet tillsammans med Amnesty International – Finländska sektionen rf., Förbundet för Mänskliga Rättigheter och Finlands Unicef rf.

Elever från Vuorenmäki skolan berättade om deras erfarenheter om rättighetsbaserad skolan. Finlands Unicef implementar två pilotprojekt där syftet är att konventionen om barnets rättigheter och andra människorättskonventions blir en fast del av skolvardag och planering av verksamhet. Att främja barns delaktighet är en av de viktigaste principerna.

I praktiken betyder rättighetsbaserad modellen till exempel ett träd av goda handlingar. Man får ett löv om man gör någonting bra.

- Jag fick ett löv när jag höll en dörr öppen för andra, berättar Eliel Parpala som går i andra klass i Vuorenmäki skolan.

Enligt skolans rektor Esa Kukkasniemi trädet gör att goda saker uppmärksammas, trots att alla goda handlingar inte blir nerskriven.

Läraren och eleverna har gjort klassavtal tillsammans. I avtalen har alla kommit överens att ingen ska bli mobbad. Enligt eleverna har avtalen, som har klistrat på väggor, stämt väl.

- Och om nån gör ett misstag kan man påminna om avtalet med lapparna, eleverna berättar.

Eleverna handlar en av barnets rättigheter en gång i veckan. Eleverna på scenen kommer ihåg mest en rätt att få tillräckligt mat. Även rätt till egen familj och glädje var tydlig i deras svar.

- Varje person har rätt att må bra, sammanfattar Taavetti Rossi (5. klass).

 

Elever vill ha mer international focus i undervisning om mänskliga rättigheter

 

I scenprogrammet studenter från Gymnasiet Grankulla diskuterade om frågor de hade själv tagit upp kring de mänskliga rättigheterna och deras undervisning i skolor.


- Lekar, pyssel, senare diskussioner och typ KiVa-skola. Uppmuntra elever att ta frågor hem och att följa vad händer i världen, tipsar studenterna.

Studenterna betonade att det är lärarens skyldighet att ta fram frågor om de mänskliga rättigheterna.

- På gymnasienivå borde vi satsa på vad kan vi göra och jämföra grupper och länder för att se en fullständig bild. Det är vår skyldighet att kolla att andra ha det bra.

De tyckte att de mänskliga rättigheterna är nödvändiga, men det finns utrymme för förbättringar.

- Man kan använda mindre stereotypiska namn i exempels, de brukar alltid vara typ Kaisa och Pelle. Lärare borde ha bättre material, och geografis focus i grundskolans undervisning borde vara hela världen, inte bara Finland och Norden.

 

Färdiga material för undervisnings stöd

 

Gymnasiet Grankulla samskolan firade den internationella människorättsdagen (10.12.) förra året med föreläsningar och workshops. Lärare kan hitta gratis material för sådana temadagar och för undervisning i mänskliga rättigheter på ihmisoikeudet.net (på finska). Sidan är ett samarbetsprojekt av Amnesty International – Finländska sektionen rf., Förbundet för Mänskliga Rättigheter, Finlands FN-förbund och maailma.net.

Människorättscentret har producerat en förläsningshelhet om de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland och världen också på svenska.