COVID-19 - koronavirus

päivitetty 15.6.2020

Säännöllisesti päivittyviä sivustoja 

  Valtioneuvosto (yleinen) ja Usein kysytyt kysymykset

  på svenska ja in english

  • eri ministeriöiden varautuminen tilanteessa
  • hallituksen linjaukset
  • hallituksen tiedotustilaisuudet

  Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

  Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
  (viittomakieli, selkokieli, arabia, venäjä, viro, somali, kurdi, dari, espanja, turkki, albania, ranska, kiina)

  • viranomaistietoa
  • linkkejä uutisiin
  • linkkejä kuntien ohjeistuksiin

  Tietosuojavaltuutettu

  • kysymyksiä ja vastauksia tietosuojasta pandemian yhteydessä

  Eduskunnan tietosivu koronaviruksesta

  • suorat lähetykset
  • tiedotteet
  • linkkejä muiden viranomaisten sivuille

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
  på svenskain english

  • tilannekatsaus
  • ohjeita
  • tietoa
  • viestintämateriaaleja

  Covid-19 Health System Response Monitors

  • (eri maiden tilannetta vertaileva sivusto)

  Parliaments in the time of pandemic

  • IPU (Inter Parliamentary Union) sivusto eri maiden parlamenttien toimista pandemian yhteydessä

  Päivittyvää tietoa eri kielillä

  THL

  Kuurojen liitto 

  • linkkejä
  • tietoa viittomakielellä

  Saamelaiskäräjät 

  • ohjeistuksia ja tiedotteita koronaviruksesta saamen kielillä.

  Selkokeskus

  • sivustoja ja tietoa selkokielellä ja kuvin tuettuna

  Asiantuntijablogeja, kommentteja, julkaisuja, seurantakoosteita

  Perustuslakiblogi

  • asiantuntijoiden perusteltuja pohdintoja poikkeustilasta ja siihen liittyvistä teemoista

   Verfassungsblog - On Matters Consitutional

   COVID 19 and States of Emergency (en) (erityisesti pohdintaa rajoituksista)

   Opinio Juris

   To notify or not to notify (en) pohdintaa kv.sopimusten velvoitteista poikkeamisesta

    

   Raoul Wallenberg Institute

   Human Rights Watch 

   Amnesty International Suomi

   Human Rights Measurement Index

   Cambridge Core Blog

   Ulkopoliittinen instituutti

   Demo Finland

   European Partnership for Democracy

   Future of Privacy Forum


   Selvityksiä ja tutkimuksia COVID-19-liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä

   Journalismin tukeminen koronakriisin aikana

   Covid19-tracker

   Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset - TYÖKALU
    (Center for Civil and Politicl Rights)

   Suomessa voimassa olevat rajoitukset kootusti valtioneuvoston sivulta.


   Yleistä

   Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Näin ollen on päädytty ottamaan käyttöön valmiuslaki

   Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020.  Eduskunta päätti valmiuslain käyttöönotosta 18.3.2020. 

   12.3.2020 alkaen hallitus on linjannut useita kertoja eri toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Toimenpiteiden voimassaolosta ja muista viranomaistoimista lisää säännöllisesti päivittyviltä valtioneuvoston verkkosivulta. Muita aktiivisesti päivittyviä kotimaisia sivuja alla sekä erillisellä Eurooppalaisia ja kv.toimijoiden sivustoja listaavalla alasivulla.

   Hallitus arvioi maanantaina 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6.2020 yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan tiistaina 16. 6.2020.

    

   Erilaisia rajoituksia on voimassa kuitenkin edelleen. Ajankohtaiset rajoitukset valtioneuvoston verkkosivuilla.


   Perustuslakivaliokunta

   Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunan verkkosivut

   Sivulta löytyy mm. 

   • mietinnöt

   • lausunnot

   • esityslistat (sisältää asiantuntijoiden antamat kirjalliset lausunnot)

   • kokouspöytäkirjat


   Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta

   Perus- ja ihmisoikeuksien totetutumisen valvontaa harjoittavat monet eri viranomaistoimijat.

   Eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä muiden asiantuntijoiden eduskunnan perustuslakivaliokunnalle antamat lausunnot löytyvät eduskunnan kirjaston LATI-sivulta  kunkin esityksen kohdalta ("valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot").

    

   Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote poikkeusoloihin liittyvistä kanteluista

   OIkeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen valmiuslakiin liittyvät lausunnot perustuslakivaliokunnalle 

    

   Valtioneuvoston oikeuskanslerin erityiset kannanotot, puheenvuorot, lausunnot  ja omat aloitteet COVID-19 liittyen:

   3.4.2020 Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19 epidemian yhteydessä

   31.3.2020 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä

   30.3.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa


   Lainsäädäntömuutokset - Suomi

   Valmiuslain käyttöönotto koronavirustilanteessa

   Valmiuslain käyttöönotto antaa viranomaisille oikeuden erikseen säädetysti rajoittaa kaikille taattujen perusoikeuksien nauttimista.

   Rajoituksia tehdään tai on jo tehty kansalaisten liikkumisvapauteen, oikeuteen saada opetusta jne.

   Perusoikeuksien rajoittaminen oikeusvaltiossa tapahtuu aina lainsäädännön kautta ja vain välttämättömässä laajuudessa. Rajoitusten tulee myös olla määräaikaisia ja oikeasuhtaisia.

    

   Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti

   Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti (päivittyy, ajantasainen) sisältää kaiken valmiuslain käyttöönottoon liittyvästä lainsäädäntöprosessista.

   Aineisto sisältää

   • valtioneuvoston valmisteluasiakirjat
   • eduskunnan asiakirjat (ml. asiantuntijoiden lausunnot eri valiokunnissa)
   • valmiuslakiin ja sen käyttöönottoon liittyvät muut lainsäädäntömuutokset
   • linkit eduskuntakeskusteluiden tallenteisiin
   • kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusta
   • hankkeen uutisointia
   • muuta aineistoa (linkki perustuslakiblogiin, jossa asiantuntijat kirjoittavat auki tilannetta perustuslain, valtiosääntöoikeuden, rikoslain jne. valossa)

   Valmiuslaki (kts. yllä lakitietopaketista lisätietoja)

   Hallitus on tehnyt linjaukset toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja soveltamisasetuksiin sekä uusia käyttöönottoasetuksia on annettu eduskunnalle 19.3.2020, 20.3.2020 ja 25.3.2020.

   Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki 1552/2011 annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

   Lainkirjoittajan opas 

   Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa ja erityisesti sen kohta 4.1.10 Ehdottomat kiellot  (perusoikeudet, joista ei lainsäädännöllä voida poiketa).