COVID-19 - koronavirus

päivitetty 1.3.2021

Säännöllisesti päivittyviä sivustoja 

  Valtioneuvosto (yleinen) ja Usein kysytyt kysymykset

  på svenska ja in english

  • eri ministeriöiden varautuminen tilanteessa
  • hallituksen linjaukset
  • hallituksen tiedotustilaisuudet

  Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

  Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
  (viittomakieli, selkokieli, arabia, venäjä, viro, somali, kurdi, dari, espanja, turkki, albania, ranska, kiina)

  • viranomaistietoa
  • linkkejä uutisiin
  • linkkejä kuntien ohjeistuksiin

  Tietosuojavaltuutettu

  • kysymyksiä ja vastauksia tietosuojasta pandemian yhteydessä

  Eduskunnan tietosivu koronaviruksesta

  • suorat lähetykset
  • tiedotteet
  • linkkejä muiden viranomaisten sivuille

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
  på svenskain english

  • tilannekatsaus
  • ohjeita
  • tietoa
  • viestintämateriaaleja

  Covid-19 Health System Response Monitors

  • (eri maiden tilannetta vertaileva sivusto)

  Parliaments in the time of pandemic

  • IPU (Inter Parliamentary Union) sivusto eri maiden parlamenttien toimista pandemian yhteydessä

  Päivittyvää tietoa eri kielillä

  THL

  Kuurojen liitto 

  • linkkejä
  • tietoa viittomakielellä

  Saamelaiskäräjät 

  • ohjeistuksia ja tiedotteita koronaviruksesta saamen kielillä.

  Selkokeskus

  • sivustoja ja tietoa selkokielellä ja kuvin tuettuna

  Asiantuntijablogeja, kommentteja, julkaisuja, seurantakoosteita

  Perustuslakiblogi

  • asiantuntijoiden perusteltuja pohdintoja poikkeustilasta ja siihen liittyvistä teemoista

  Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan

  • Martin Scheininin blogikirjoitus väliaikaisen erillislain säätämisestä koronaviruspandemian torjumiseksi

  Verfassungsblog - On Matters Consitutional

  COVID 19 and States of Emergency (en) (erityisesti pohdintaa rajoituksista)

  Opinio Juris

  To notify or not to notify (en) pohdintaa kv.sopimusten velvoitteista poikkeamisesta

   

  Raoul Wallenberg Institute

  Human Rights Watch 

  Amnesty International Suomi

  Human Rights Measurement Index

  Cambridge Core Blog

  Ulkopoliittinen instituutti

  Demo Finland

  European Partnership for Democracy

  Future of Privacy Forum


  Selvityksiä ja tutkimuksia COVID-19-liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä

  Journalismin tukeminen koronakriisin aikana

  Covid19-tracker

  Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset - TYÖKALU
   (Center for Civil and Politicl Rights)

  Suomessa voimassa olevat rajoitukset kootusti valtioneuvoston sivulta.


  Yleistä

  Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 1.3.2021 (aiemmin todettu 18.3.2020).

  Perusoikeuksia rajoittavien valmiuslain II osan toimivaltuuksien käyttöönotolle ei nyt ole tarvetta, mutta niiden käyttötarve riippuu epidemian kehityksestä lähiaikana. Hallitus kuitenkin arvioi, että valmiuslain 15 luvun säännöksiä 106 § (hallintoviranomaisten viestintä poikkeusoloissa) ja 107 § (toimivallan ratkaiseminen) on välttämätöntä alkaa soveltaa poikkeusolojen toteamisen jälkeen.

  Aikaisempi valmiuslain käyttöönotto

  Vuonna 2020 valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020.  Eduskunta päätti valmiuslain käyttöönotosta 18.3.2020. 

  12.3.2020 alkaen hallitus on linjannut useita kertoja eri toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Toimenpiteiden voimassaolosta ja muista viranomaistoimista lisää säännöllisesti päivittyviltä valtioneuvoston verkkosivulta. Muita aktiivisesti päivittyviä kotimaisia sivuja alla sekä erillisellä Eurooppalaisia ja kv.toimijoiden sivustoja listaavalla alasivulla.

  Hallitus arvioi maanantaina 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6.2020 yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan tiistaina 16. 6.2020.

   

  Erilaisia rajoituksia on voimassa kuitenkin edelleen. Ajankohtaiset rajoitukset valtioneuvoston verkkosivuilla.


  Perustuslakivaliokunta

  Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunan verkkosivut

  Sivulta löytyy mm. 

  • mietinnöt

  • lausunnot

  • esityslistat (sisältää asiantuntijoiden antamat kirjalliset lausunnot)

  • kokouspöytäkirjat


  Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta

  Perus- ja ihmisoikeuksien totetutumisen valvontaa harjoittavat monet eri viranomaistoimijat.

  Eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä muiden asiantuntijoiden eduskunnan perustuslakivaliokunnalle antamat lausunnot löytyvät eduskunnan kirjaston LATI-sivulta  kunkin esityksen kohdalta ("valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot").

   

  Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote poikkeusoloihin liittyvistä kanteluista

  OIkeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen valmiuslakiin liittyvät lausunnot perustuslakivaliokunnalle 

   

  Valtioneuvoston oikeuskanslerin erityiset kannanotot, puheenvuorot, lausunnot  ja omat aloitteet COVID-19 liittyen:

  3.4.2020 Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19 epidemian yhteydessä

  31.3.2020 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä

  30.3.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa


  Lainsäädäntömuutokset - Suomi

  Valmiuslain käyttöönotto koronavirustilanteessa

  Valmiuslain käyttöönotto antaa viranomaisille oikeuden erikseen säädetysti rajoittaa kaikille taattujen perusoikeuksien nauttimista.

  Rajoituksia tehdään tai on jo tehty kansalaisten liikkumisvapauteen, oikeuteen saada opetusta jne.

  Perusoikeuksien rajoittaminen oikeusvaltiossa tapahtuu aina lainsäädännön kautta ja vain välttämättömässä laajuudessa. Rajoitusten tulee myös olla määräaikaisia ja oikeasuhtaisia.

   

  Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti

  Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti (päivittyy, ajantasainen) sisältää kaiken valmiuslain käyttöönottoon liittyvästä lainsäädäntöprosessista.

  Aineisto sisältää

  • valtioneuvoston valmisteluasiakirjat
  • eduskunnan asiakirjat (ml. asiantuntijoiden lausunnot eri valiokunnissa)
  • valmiuslakiin ja sen käyttöönottoon liittyvät muut lainsäädäntömuutokset
  • linkit eduskuntakeskusteluiden tallenteisiin
  • kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusta
  • hankkeen uutisointia
  • muuta aineistoa (linkki perustuslakiblogiin, jossa asiantuntijat kirjoittavat auki tilannetta perustuslain, valtiosääntöoikeuden, rikoslain jne. valossa)

  Valmiuslaki (kts. yllä lakitietopaketista lisätietoja)

  Hallitus on tehnyt linjaukset toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja soveltamisasetuksiin sekä uusia käyttöönottoasetuksia on annettu eduskunnalle 19.3.2020, 20.3.2020 ja 25.3.2020.

  Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki 1552/2011 annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

  Lainkirjoittajan opas 

  Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa ja erityisesti sen kohta 4.1.10 Ehdottomat kiellot  (perusoikeudet, joista ei lainsäädännöllä voida poiketa).