COVID-19 - koronavirus

Päivitetty 5/2021

Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset - TYÖKALU
 (Center for Civil and Politicl Rights)

Suomessa voimassa olevat rajoitukset kootusti valtioneuvoston sivulta.

Yleistä

Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 1.3.2021 (aiemmin todettu 18.3.2020). Valtioneuvosto antoi 27.4.2021 asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

Perusoikeuksia rajoittavien valmiuslain II osan toimivaltuuksien käyttöönotolle ei ollut tarvetta. Hallitus kuitenkin arvioi, että valmiuslain 15 luvun säännöksiä 106 § (hallintoviranomaisten viestintä poikkeusoloissa) ja 107 § (toimivallan ratkaiseminen) oli välttämätöntä soveltaa poikkeustilan aikana.

Aikaisempi valmiuslain käyttöönotto

Vuonna 2020 valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020.  Eduskunta päätti valmiuslain käyttöönotosta 18.3.2020. 

12.3.2020 alkaen hallitus on linjannut useita kertoja eri toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Toimenpiteiden voimassaolosta ja muista viranomaistoimista lisää säännöllisesti päivittyviltä valtioneuvoston verkkosivulta. Muita aktiivisesti päivittyviä kotimaisia sivuja alla sekä erillisellä Eurooppalaisia ja kv.toimijoiden sivustoja listaavalla alasivulla.

Hallitus arvioi maanantaina 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6.2020 yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan tiistaina 16. 6.2020.

Erilaisia rajoituksia on voimassa kuitenkin edelleen. Ajankohtaiset rajoitukset valtioneuvoston verkkosivuilla.

Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunnan verkkosivut

Sivulta löytyy mm. 

 • mietinnöt
 • lausunnot
 • esityslistat (sisältää asiantuntijoiden antamat kirjalliset lausunnot)
 • kokouspöytäkirjat

Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta

Perus- ja ihmisoikeuksien totetutumisen valvontaa harjoittavat monet eri viranomaistoimijat.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä muiden asiantuntijoiden eduskunnan perustuslakivaliokunnalle antamat lausunnot löytyvät eduskunnan kirjaston LATI-sivulta  kunkin esityksen kohdalta ("valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot").

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote poikkeusoloihin liittyvistä kanteluista

OIkeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen valmiuslakiin liittyvät lausunnot perustuslakivaliokunnalle 

Valtioneuvoston oikeuskanslerin erityiset kannanotot, puheenvuorot, lausunnot  ja omat aloitteet COVID-19 liittyen:

3.4.2020 Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen selvityspyynnöt Covid-19 epidemian yhteydessä

31.3.2020 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä

30.3.2020 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa

Lainsäädäntömuutokset - Suomi

Valmiuslain käyttöönotto koronavirustilanteessa

Valmiuslain käyttöönotto antaa viranomaisille oikeuden erikseen säädetysti rajoittaa kaikille taattujen perusoikeuksien nauttimista.

Rajoituksia tehdään tai on jo tehty kansalaisten liikkumisvapauteen, oikeuteen saada opetusta jne.

Perusoikeuksien rajoittaminen oikeusvaltiossa tapahtuu aina lainsäädännön kautta ja vain välttämättömässä laajuudessa. Rajoitusten tulee myös olla määräaikaisia ja oikeasuhtaisia.

Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti

Eduskunnan kirjaston lakitietopaketti (päivittyy, ajantasainen) sisältää kaiken valmiuslain käyttöönottoon liittyvästä lainsäädäntöprosessista.

Aineisto sisältää

 • valtioneuvoston valmisteluasiakirjat
 • eduskunnan asiakirjat (ml. asiantuntijoiden lausunnot eri valiokunnissa)
 • valmiuslakiin ja sen käyttöönottoon liittyvät muut lainsäädäntömuutokset
 • linkit eduskuntakeskusteluiden tallenteisiin
 • kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusta
 • hankkeen uutisointia
 • muuta aineistoa (linkki perustuslakiblogiin, jossa asiantuntijat kirjoittavat auki tilannetta perustuslain, valtiosääntöoikeuden, rikoslain jne. valossa)

Valmiuslaki (kts. yllä lakitietopaketista lisätietoja)

Hallitus on tehnyt linjaukset toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja soveltamisasetuksiin sekä uusia käyttöönottoasetuksia on annettu eduskunnalle 19.3.2020, 20.3.2020 ja 25.3.2020.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki 1552/2011 annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Lainkirjoittajan opas 

Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa ja erityisesti sen kohta 4.1.10 Ehdottomat kiellot  (perusoikeudet, joista ei lainsäädännöllä voida poiketa).

Säännöllisesti päivittyviä sivustoja 

Valtioneuvosto (yleinen) ja Usein kysytyt kysymykset

På svenska ja in english

 • eri ministeriöiden varautuminen tilanteessa
 • hallituksen linjaukset
 • hallituksen tiedotustilaisuudet

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Yhdenvertaisuusvaltuutettu
(viittomakieli, selkokieli, arabia, venäjä, viro, somali, kurdi, dari, espanja, turkki, albania, ranska, kiina)

 • viranomaistietoa
 • linkkejä uutisiin
 • linkkejä kuntien ohjeistuksiin

Tietosuojavaltuutettu

 • kysymyksiä ja vastauksia tietosuojasta pandemian yhteydessä

Eduskunnan tietosivu koronaviruksesta

 • suorat lähetykset
 • tiedotteet
 • linkkejä muiden viranomaisten sivuille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
På svenskain english

 • tilannekatsaus
 • ohjeita
 • tietoa
 • viestintämateriaaleja

Covid-19 Health System Response Monitors

 • (eri maiden tilannetta vertaileva sivusto)

Parliaments in the time of pandemic

 • IPU (Inter Parliamentary Union) sivusto eri maiden parlamenttien toimista pandemian yhteydessä

Päivittyvää tietoa eri kielillä

THL

Kuurojen liitto 

 • linkkejä
 • tietoa viittomakielellä

Saamelaiskäräjät 

 • ohjeistuksia ja tiedotteita koronaviruksesta saamen kielillä.

Selkokeskus

 • sivustoja ja tietoa selkokielellä ja kuvin tuettuna

Asiantuntijablogeja, kommentteja, julkaisuja, seurantakoosteita

Perustuslakiblogi

 • asiantuntijoiden perusteltuja pohdintoja poikkeustilasta ja siihen liittyvistä teemoista

Martin Scheinin: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan

 • Martin Scheininin blogikirjoitus väliaikaisen erillislain säätämisestä koronaviruspandemian torjumiseksi

Verfassungsblog - On Matters Consitutional

COVID 19 and States of Emergency (en) (erityisesti pohdintaa rajoituksista)

Opinio Juris

To notify or not to notify (en) pohdintaa kv.sopimusten velvoitteista poikkeamisesta

Raoul Wallenberg Institute

Human Rights Watch 

Human Rights Dimensions of COVID-19 Response (en)

HRW koronavirussivusto - julkaisuja eri maiden tilanteesta (en)

Amnesty International Suomi

Human Rights Measurement Index

Cambridge Core Blog

Ulkopoliittinen instituutti

Demo Finland

European Partnership for Democracy

Future of Privacy Forum

Selvityksiä ja tutkimuksia COVID-19-liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä

Journalismin tukeminen koronakriisin aikana