Eurooppalaiset ja kansainväliset perus- ja ihmisoikeustoimijat

päivitetty 28.5.2020

Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset - TYÖKALU
 (Center for Civil and Politicl Rights)

Siirry Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset -työkaluun.

Euroopan unioni

EU-instituutiot

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA

EIGE-Euroopan tasa-arvoinstituutti

Koronapandemian vaikutus tasa-arvolle (sivusto)

Euroopan neuvosto

Yleinen COVID-19 - koostesivusto

Ihmisoikeustuomioistuin

Pääsihteeri

  • Työkalupakki ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamiseksi pandemian yhteydessä

Ihmisoikeusvaltuutettu 

  • Lausuntoja eri teemoista, mm. vangeista, vammaisten henkilöiden ja vanhusten sekä vapautensa menettäneiden ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista

Venetsian komissio

  • Kooste hätätilaa koskevista lausunnoistaan

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

  • Kooste eri teemoista sosiaalisten oikeuksien toteutumissta pandemian aikana

Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio-osaston sivusto (kootusti eri teemoja)

  • Aineistoa mm. vapautensa menettäneiden oikeuksista, tietosuojasta, sananvapaudesta, keinoälystä, lääketurvallisuudesta jne.

CPT-kidutuksen vastainen komitea

CEPEJ - oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva komitea 

Naisten oikeudet - tasa-arvo

Naisiin kohdistuva väkivalta - Istanbulin sopimus - GREVIO

Lasten oikeudet

Kansalliset vähemmistöt ja kielivähemmistöt

YK-toimijat

YK:n pääsihteeri

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun koostesivu

  • ohjeistusta eri teema-alueilla: mm. pääsy terveydenhuoltoon, hätätilatoimet, asuminen, vapautensa menettäneet, tiedotus ja osallistuminen, rasismi, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, yksityisyys, sukupuoli, vesi ja puhtaus.
  • poikkeustilaan liittyvät toimet ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta pandemian aikana

TSS-komitea

15 suositusta pandemian aikana TSS_oikeuksien takaamiseksi

Kidutuksen vastaisen komitean alakomitea

Erityisraportoijat

UNWOMEN

YK:n alkuperäiskansaforum (Permanent Forum on Indigeouns Issues)

Alkuperäiskansaoikeuksien asiantuntijatyöryhmä (The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)

YK:n huume- ja rikostoimisto UNODC

YK:n yleisen koronatiedotustiimin sivusto

Itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita

Equinet - Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten eurooppaalainen verkosto

Pandemiann vaikutuksia eri ryhmille

Hakukone eri maiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimijoiden toimista 

Euroopan tietosuojaneuvosto 

Ohjeita koronapandemiaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä

COvid-19 ja vaalit

COVID-19 vaikutukset vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen Euroopassa