Eurooppalaiset ja kansainväliset perus- ja ihmisoikeustoimijat

päivitetty 28.5.2020


COvid-19 ja vaalit

COVID-19 vaikutukset vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen Euroopassa

Covid19-tracker

Poikkeusolot ja voimassa olevat rajoitukset - TYÖKALU
 (Center for Civil and Politicl Rights)

Euroopan unioni

EU-instituutiot

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA

 

EIGE-Euroopan tasa-arvoinstituutti

Koronapandemian vaikutus tasa-arvolle (sivusto)


Euroopan neuvosto

Yleinen COVID-19 - koostesivusto

 

Ihmisoikeustuomioistuin

Pääsihteeri

 • Työkalupakki ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamiseksi pandemian yhteydessä

Ihmisoikeusvaltuutettu 

 • Lausuntoja eri teemoista, mm. vangeista, vammaisten henkilöiden ja vanhusten sekä vapautensa menettäneiden ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista

Venetsian komissio

 • Kooste hätätilaa koskevista lausunnoistaan
   

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

 • Kooste eri teemoista sosiaalisten oikeuksien toteutumissta pandemian aikana

 

Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio-osaston sivusto (kootusti eri teemoja)

 • Aineistoa mm. vapautensa menettäneiden oikeuksista, tietosuojasta, sananvapaudesta, keinoälystä, lääketurvallisuudesta jne.

CPT-kidutuksen vastainen komitea

  CEPEJ - oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva komitea 

  Naisten oikeudet - tasa-arvo - koostesivu

  Naisiin kohdistuva väkivalta - Istanbulin sopimus - GREVIO - julistus

   

  Lasten oikeudet - koostesivu 

   

  Kansalliset vähemmistöt ja kielivähemmistöt


  YK-toimijat

  YK:n pääsihteeri

  YK:n ihmisoikeusvaltuutetun koostesivu

  • ohjeistusta eri teema-alueilla: mm. pääsy terveydenhuoltoon, hätätilatoimet, asuminen, vapautensa menettäneet, tiedotus ja osallistuminen, rasismi, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, yksityisyys, sukupuoli, vesi ja puhtaus.
  • poikkeustilaan liittyvät toimet ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta pandemian aikana

  TSS-komitea

  Kidutuksen vastaisen komitean alakomitea

  Erityisraportoijat

  UNWOMEN

  YK:n alkuperäiskansaforum (Permanent Forum on Indigeouns Issues)

  Alkuperäiskansaoikeuksien asiantuntijatyöryhmä (The Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)

  YK:n huume- ja rikostoimisto UNODC


  YK:n yleisen koronatiedotustiimin sivusto  Itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita

   

  Equinet - Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten eurooppaalainen verkosto

  Pandemiann vaikutuksia eri ryhmille

  Hakukone eri maiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimijoiden toimista 

   

  Euroopan tietosuojaneuvosto 

  Ohjeita koronapandemiaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä