Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden rajoittaminen

På Svenska     In English


Johdatus perusoikeuksiin - luento
Luento 1 - Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin
Perusoikeudet Suomessa
Luento 5 - Perusoikeudet Suomen valtiosäännössä

Lue lisää tai kuuntele luento. Tutustu myös lisämateriaaliin

Luento 1 - Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin

Luento 5 - Perusoikeudet Suomessa 
 

Tutustu myös muihin luentoihin

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/luentosarja/

KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kuuluu tiettyjä ehdottomia oikeuksia, joita valtioiden on noudatettava myös poikkeustilanteissa.

Näitä oikeuksia suojelevat mm. kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) sekä ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus).

Lue YK:n komiteoiden viralliset tulkinnat KP- ja TSS-sopimusten sisältämistä ehdottomista oikeuksista julkaisusta.

Lue julkaisu

KP ja TSS ehdottomat oikeudet-julkaisun kansi
KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Lainkirjoittajan opas 

Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa ja erityisesti sen kohta 4.1.10 Ehdottomat kiellot (perusoikeudet, joista ei lainsäädännöllä voida poiketa).

Otteita perusoikeusluennoista

Suurenna kuvat klikkaamalla. Voit selata suurennettuja kuvia kuvan vasemman alareunan nuolista tai nuolinäppäimellä.

Perusoikeudet
Perusoikeuksien rajoittaminen-kansilehti
Perusoikeuksien rajoittaminen
Perusoikeuksien rajoittaminen-ehdot
Perusoikeuksien rajoittaminen - ehdottomat kiellot
Perusoikeuksien rajoittaminen - poikkeustilanne

Poikkeaminen (derogation) hätätilan aikana Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvista velvoitteista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päivittänyt factsheet-asiakirjansa, joka sisältää oiIkeustapauksia ja tulkintoja Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvista velvoitteista poikkeamisesta hätätilan aikana (Art. 15).

Huhtikuussa 2020 jo 9 jäsenvaltiota on tehnyt poikkeamisilmoituksen näiden velvoitteiden noudattamisesta COVID-19 pandemian vuoksi.

Factsheet (päivitetty huhtikuussa 2020)