Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden rajoittaminen

På Svenska     In English

Lainkirjoittajan opas 

Perusoikeuksien sääntely lainsäädäntövalmistelussa ja erityisesti sen kohta 4.1.10 Ehdottomat kiellot (perusoikeudet, joista ei lainsäädännöllä voida poiketa).

KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kuuluu tiettyjä ehdottomia oikeuksia, joita valtioiden on noudatettava myös poikkeustilanteissa.

Näitä oikeuksia suojelevat mm. kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) sekä ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus).

Lue YK:n komiteoiden viralliset tulkinnat KP- ja TSS-sopimusten sisältämistä ehdottomista oikeuksista julkaisusta.

Siirry lukemaan KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet.
KP- ja TSS-sopimuksen sisältämät ehdottomat oikeudet

Poikkeaminen (derogation) hätätilan aikana Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvista velvoitteista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päivittänyt factsheet-asiakirjansa, joka sisältää oiIkeustapauksia ja tulkintoja Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvista velvoitteista poikkeamisesta hätätilan aikana (Art. 15).

Huhtikuussa 2020 jo 9 jäsenvaltiota on tehnyt poikkeamisilmoituksen näiden velvoitteiden noudattamisesta COVID-19 pandemian vuoksi.

Factsheet (päivitetty huhtikuussa 2021)