Keskustelua perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta

An Analysis of Covid-19 Responses and ECHR Requirements

Monipuolinen analyysi koronaviruksen vuoksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen tehdyistä rajoituksista ja EIS:n 15 artiklan (Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvista velvoitteista poikkeaminen hätätilan aikana) mukaisen poikkeamisen tarpeellisuudesta.

"All restrictions – whether or not based on a derogation – must, of course, always have a legal basis and that includes compliance with relevant constitutional guarantees and requirements of the member State concerned (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, 13237/17, 20 March 2018)."

"The extent to which any restrictions imposed in response to the threat posed by the pandemic will be found to be an unjustified interference with rights and freedoms under the Convention – whether with or without the invocation of a derogation – will be especially dependent upon the specific situation in a member State, as well as their scope and duration. It is doubtful whether all the restrictions being imposed require a derogation to remain consistent with the requirements of the Convention but there are others which may need one, particularly if they last for a prolonged period."

(ECHR Blog - Jeremy McBride, 27.3.2020)

Verfassungsblog

  • Säännöllisesti päivittyvä kooste vertailevia maaraportteja poikkeusolojen antamien toimivaltuuksien käyttämisestä suhteessa demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen.
  • Yleinen COVID19-sivusto, jossa valtiosääntöoikeudellista pohdintaa eri maiden tilanteesta, poikkeusoloista, rajoituksista ja oikeuden väärinkäytöksistäkin

COVID-19 Symposium: COVID-19 and International Criminal Law

Asiantuntijakeskustelua COVID19 suhteesta ja vaikutuksista kansainvälisen rikoslain soveltamiseen

Perustuslakiblogi

  • asiantuntijoiden perusteltuja pohdintoja poikkeustilasta ja siihen liittyvistä teemoista