Koulutusmateriaalia vammaisten henkilöiden oikeuksista

Ihmisoikeuskeskuksella on lakisääteinen tehtävä edistää ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista Suomessa.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista vammaisten ihmisten oikeuksista. Päämääränä on edistää näiden oikeuksien kunnioittamista ja toteutumista yhteiskunnassa. Ihmisoikeuskeskus seuraa esimerkiksi kyselytutkimusten avulla, miten hyvin oikeudet tosiasiallisesti toteutuvat vammaisten ihmisten elämässä.

Tämän sivun koulutusmateriaalit esittelevät muun muassa YK:n vammaisyleissopimusta ja sen velvoitteita sekä vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen liittyviä kysymyksiä. Materiaali on vapaasti käytettävissä.