Henkilöstö

Nimestä pääsee henkilöesittelyyn

Johtaja

Sirpa Rautio

 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja
  Oikeusvaltiokysymykset
 • Perus- ja ihmisoikeudet yleisesti

Asiantuntijat

Sanna Ahola

 • Vanhusten oikeudet
 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Sosiaaliset oikeudet

Mikko Joronen

 • Vammaisten henkilöiden oikeudet
 • Yhdenvertaisuus
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Kristiina Kouros 

Oikeusasiamiehensihteeri
Virkavapaalla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Leena Leikas

 • johtajan sijainen
 • Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri
 • ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja
 • Seuranta ja raportointi
 • Vähemmistöt, alkuperäiskansat, naisiin kohdistuva väkivalta, ilmasto ja ympäristö

Susan Villa

 • Vanhusten oikeudet
 • Yritykset ja ihmisoikeudet
 • Viestintä ja vaikuttamistyö

Assistentti

Katariina Huhta

 • tilaisuudet ja tapahtumat
 • laskutus ja hankinnat

Avustavat asiantuntijat

Maija Hirvi

 • oikeusvaltiokysymykset
 • seuranta ja raportointi

Emmi Kupiainen

 • seuranta ja raportointi
 • vammaisten henkilöiden oikeudet
 • ilmasto ja ympäristö