Lausunnot ja kannanotot

2021

10.12.2021 Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta

12.11.2021 Lausunto HE:stä kansalaisuuslain muuttamiseksi

21.10.2021 Lausunto tapauksen X v. Suomi täytäntöönpanon viivästyksestä 

29.9.2021 Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

24.9.2021 Lausunto HE:stä ulkomaalaislain muuttamiseksi – perheenyhdistäminen

23.9.2021 Lausunto ihmisoikeuksia ja monikansallisia yhtiöitä ja muiden yritysten toimintaa koskevasta YK:n kolmannesta sopimusluonnoksesta

21.9.2021 Lausunto asevelvollisuuslain 118 §:n ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

15.9.2021 Lausunto Suomen seurantaraportista Madridin ikääntymistä koskevaan kansainväliseen toimintasuunnitelmaan

6.9.2021 Lausunto HE:stä luonnonsuojelulain uudistamiseksi

6.9.2021 Lausunto HE:stä uudeksi ilmastolaiksi

27.8.2021 Lausunto ECRI:lle viidennen valvontakierroksen puoliväliseurantaan

6.8.2021 Lausunto EN:n ministerikomitean vihapuhetta käsittelevän suosituksen luonnoksesta

6.8.2021 Lausunto Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnöstä

9.6.2021 Lausunto YK:n CEDAW-komitealle hallituksen määräaikaisraportin tarkastelua varten

30.4.2021 Lausunto ulkoministeriölle Ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ns. Oviedon sopimus) lisäpöytäkirjaluonnoksesta.

5.3.2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksella perustettaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen raportoijan tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

22.2.2021 Lausunto YK:n ihmisoikeuskomitealle KP-sopimuksen täytäntöönpanosta (määräaikaisraportointi)

15.2.2021 Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista.