Toimintasuunnitelma 2019

på svenska     in English

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Vuoden 2019 toiminnan pääkohdat

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 14.1.2019.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta

 

Eduskunnan vuodelle 2019 antaman lisärahoituksen turvin resursseja kohdennetaan lisäksi vanhusten oikeuksien toteutumisen edistämiseen yhteistyössä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa. Lue lisää sivulta Vanhusten oikeudet.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen

Perus- ja ihmisoikeuksista tiedottaminen

Laaditaan säännöllisesti kansainvälistä katsausta.

Tiedotetaan ajankohtaisista PIO-teemoista ja erityisteemoista, ml. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden oikeudet sekä IOK:n ja IOV:n ja VIOK:in työstä eri tavoin.

Räätälöidään uusille kansanedustajille ja europarlamentaarikoille paketti ajankohtaisista PIO-kysymyksistä ja tiedotetaan siitä eduskunnassa.

 

Koulutus ja kasvatus perus- ja ihmisoikeuksista

Jatketaan Ihmisoikeuskeskuksen PIO-luentosarjan markkinointia ja kehittämistä . Vahvistetaan PIO-koulutuksen saatavuutta yhteistyön kautta mm. valtioneuvoston eOppiva-koulutusalustan avulla.

Jatketaan opetustoimen johdon ja rehtoreiden sekä oepttajien demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta.

Kartoitetaan koulutustarpeita vammaisten ja ikäihmisten oikeuksista ja tuotetaan koulutussisältöjä.

Koulutetaan mm. virkamiehiä EU:n perusoikeuskirjasta.

Annetaan asiantuntijatukea PIO-koulutusta tekeville tahoille.

 

Perus ja ihmisoikeustutkimus

Seurataan perus- ja ihmisoikeustutkimusta erityisesti Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan painopistealueilla.

Tehdään selvityksiä ajankohtaisista aiheista joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Osallistutaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen YK:n sopimusvalvontaelinten suositusten vaikutuksesta 20 maassa.

 

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

Toteutetaan kyselytutkimus, joka täydentää EU:n perusoikeusviraston Fundamental Rights Survey-tutkimusta. Kansallinen lisäotanta kohdistetaan erityisesti kielivähemmistöihin (ruotsi, venäjä, arabia) ja vammaisiin henkilöihin.

Seurataan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien toteutumista ja tehdään tarvittaessa näistä omia selvityksiä.

Kansallisen PIO-toimintaohjelman täytäntöönpanoa seurataan valittujen teemojen osalta riippumattomana PIO-verkoston asiantuntijana.

Osallistutaan ajankohtaisiin kansainvälisiin raportointiprosesseihin.

YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta

Jatketaan suunnitelmallista yhteistyötä vammaisyleissopimuksen edistämiseksi ja seuraamiseksi välttäen päällekkäisyyksiä ja osallistaen vammaisia henkilöitä.

Seurataan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista yleisesti ja kerätään erityisesti kokemusperäistä tietoa ja tehdään aloitteita hyödyntäen kahta kyselyaineistoa.

Toteutetaan kevään 2019 vaalien aikana äänestyspaikkojen esteettömyyskartoitusta osana eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vammaistiimiä.