Toimintasuunnitelma 2020

på svenska     in English

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Vuoden 2020 toiminnan päälinjat 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 18.12.2019.

Toiminan päälinjat ovat

  • perus- ja ihmisoikeuksien (PIO) edistäminen (tiedotus, koulutus ja kasvatus, tutkimus)
  • riippumaton perus- ja ihmisoikeusseuranta ja raportointi;
  • vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen ja seuranta;
  • vanhusten oikeuksien edistäminen ja seuranta
  • Ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminta ja muu kotimainen yhteistyö;
  • eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Ihmimsoikeuskeskuksen resurssit

Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2020 budjetti on EUR 855 000.

Ihmisoikeuskeskuksessa on vuonna 2020 pysyviä virkoja seitsemän (johtaja, viisi asiantuntijaa ja hallintoassistentti).

Otetaan lisäksi harjoittelijoita, nuoria asiantuntijoita tai määräaikaisia asiantuntijoita projektiluonteisiin tehtäviin.

Ihmisoikeuskeskuksella ei ole viestinnän asiantuntijaa/tiedottajaa, vaan viestintää hoidetaan virkatyönä oman työn ohella tai käyttäen ostopalveluita.

Ihmisoikeuskeskus on hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa eikä maksa käytettävissä olevasta infrastruktuurista.

Toimintasuunnitelma 2020

PDF-tiedostoTOSU 2020 FI.pdf (515 kB)
IOK toimintasuunnitelma 2020
PDF-tiedostoTOSU 2020 SE.pdf (530 kB)
MRC Verksamhetsplan 2020
PDF-tiedostoTOSU 2020 EN.pdf (513 kB)
HRC Action Plan 2020