Toimintasuunnitelma 2021

På Svenska     In English

Vuoden 2021 toiminnan päälinjat 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 21.12.2020.

Toiminnan päälinjat ovat

  • perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen yleinen seuranta ja edistäminen sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistaminen
  • vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden oikeuksien seuranta ja edistäminen
  • perus- ja ihmisoikeustoimijoiden yhteistyön vahvistaminen, myös Ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan kautta
  • eurooppalainen ja kansainvälinen perus- ja ihmisoikeuksiin sekä oikeusvaltiokysymyksiin liittyvä yhteistyö.

Ihmisoikeuskeskuksen resurssit

Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2021 budjetti on EUR 962 000.

Ihmisoikeuskeskuksessa on vuonna 2021 pysyviä virkoja seitsemän (johtaja, viisi asiantuntijaa ja hallintoassistentti) ja kaksi uutta määräaikaista nuoren asiantuntijan virkasuhdetta.

Syksyllä 2021 aloitetaan ”Nuorten asiantuntijoiden ohjelma”, jossa kaksi perus- ja ihmisoikeuksista kiinnostunutta ja osaavaa nuorta otetaan 12-18 kuukauden virkasuhteeseen Ihmisoikeuskeskukseen.

Ihmisoikeuskeskus on hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ja saa osan palveluista kansliasta. Ihmisoikeuskeskus sai uudet toimitilat eduskunnan C- ja D-taloista helmikuun alusta 2020. Uusissa työtiloissa on työpisteet yhdeksälle henkilölle.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Siirry toimintasuunnitelmiin.

Toimintasuunnitelma 2021

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Siirry toimintakertomuksiin.